ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 37/19-9-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για διατήρηση ποσοστού χορηγούμενου επιτοκίου στους λογαριασμούς καταθέσεων όψεως του ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.1.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €13.276,53

4.2 Έγκριση διενέργειας φυσικοθεραπειών

4.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

         Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές

5.2 Εγγραφές μελών

5.3 Διαγραφές

5.4 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

5.5 Επανεξέταση οφειλής λόγω διαγραφής

5.6 Αίτηση διακανονισμού οφειλής από εισφορά ασθενείας λόγω ανεργίας

5.7       Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

 Ι. Εξ ολοκλήρου υπαγωγή συζύγου στον κλάδο ασθενείας

ΙΙ. Συνέχιση εξ ολοκλήρου ασφάλισης συζύγων

ΙΙΙ. Επανεγγραφή ενηλίκων τέκνων –Κατηγορία 24-26 ετών

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 11-9-2017 έως και 17-9-2017

6.2 Συνεδριάσεις Δ.Σ Οκτωβρίου 2017

6.3 Σχετικά με άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού

6.4 Σχετικά με δημιουργία ανοιχτού λογαριασμού απόδοσης σε υπάλληλο του ΕΔΟΕΑΠ

6.5 Ανάθεση εργατικής αγωγής κατά του Οργανισμού σε εξωτερικό Δικηγόρο

6.6 Σχετικά με αγωγή τράπεζας ως εκδοχέα της απαίτησης κατά του Οργανισμού

6.7 Σχετικά με αγορά ρούτερ Θεσσαλονίκης

Θέμα 9ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

7.1 Έγκριση προκαταβολής ποσού €#225,87# δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγών κατά εταιρειών

7.2 Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών, που εκδόθηκαν κατά την περίοδο 28/11/2016-11/9/2017, ποσού €#326.383,83# βάσει αποφάσεων ΔΣ και κανονισμού προμηθειών

7.3 Έγκριση αγοράς υλικών για οδοντιατρικές εργασίες εμφυτευμάτων ασφαλισμένων ποσού €386,55 που διέκοψαν τη θεραπεία τους με οδοντίατρο