ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 38/27-9-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για τη μη κατανομή αγγελιοσήμου

2.2 Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για ακαταχώρητες και ανέλεγκτες απαιτήσεις από αγγελιόσημο.

2.3 Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για μη ορθή κατανομή του αγγελιοσήμου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν.4445/2016

2.4 Συζήτηση για το ενδεχόμενο υποβολής μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για τη μη θεσμοθέτηση εργοδοτικών εισφορών στον Οργανισμό

2.5 Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού

2.6 Ψήφισμα εργαζομένων

2.7 Ενημέρωση Δ.Σ. για αίτημα παραχώρησης αίθουσας «ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΟΥ» από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Τύπου & ΜΜΕ

2.8 Συνάντηση Δ.Σ. με εξελεγκτική επιτροπή

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 18-9-2017 έως και 24-9-2017

5.2 Σχετικά με απολογιστικά οικονομικά στοιχεία μηνός Ιουνίου 2017

5.3 Σχετικά με διαγραφή υπολοίπου υποχρέωσης σε διαγνωστικό κέντρο και σχετικά με καταβολή στο ΤΑΤΤΑ ποσού

5.4  Σχετικά με κατανομή αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017

5.5 Σχετικά με αίτηση παράτασης ισχύος επί τριμήνου της ΣΣΕ του ΣΕΥΕ

5.6 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένης για εκκρεμότητα οδοντιατρικής εργασίας(εμφύτευμα)

Θέμα 6ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

6.1 Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ποσού βάσει αποφάσεων ΔΣ και κανονισμού προμηθειών

6.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Ιουνίου 2017

6.3 Έγκριση προκαταβολής δικαστικού ενσήμου επί αποδόσει λογαριασμού για τη συζήτηση αγωγής