ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 39/4-10-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για τη μη ηχητική καταγραφή της συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 37/19-9-2017 και ημισέας ΣΔΣ 38/27-9-2017

2.2 Λήψη απόφασης για παράσταση Πολιτικής Αγωγής κατά τη δικάσιμο στις 19-10-2017 σχετικά με υπόθεση του Οργανισμού

2.3 Απολογισμός Δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2017

2.4 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Οκτωβρίου 2017

2.5 Ενημέρωση Δ.Σ. για την επιστολή από τον ΕΦΚΑ σχετικά με την απόδοση δικαιωμάτων αγγελιοσήμου

2.6 Ενημέρωση για ευχαριστήρια επιστολή ασφαλισμένης προς την ΕΣΗΕΑ για την προσπάθεια διάσωσης του Ταμείου (ΕΔΟΕΑΠ)

2.7 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με επόμενη συνεδρίαση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο Γ’ τριμήνου 2017

Θέμα 3Ο: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Β’ τρίμηνο 2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Μεταχρονολογημένη έκδοση εισιτηρίου για εξετάσεις καταλληλότητας για μεταμόσχευση νεφρού

4.3 Εξετάσεις ασφαλισμένων εκτός νοσοκομείου κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους

4.4 Ακοστολόγητες εξετάσεις για ένταξη στα ΠΣ του ΕΔΟΕΑΠ

4.5 Ακοστολόγητη εξέταση χωρίς ένταξη στα ΠΣ του ΕΔΟΕΑΠ

4.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές

5.2 Διαγραφές

5.3 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

5.4 Συνέχιση καταβολής επικούρησης  δικαιοδόχων

5.5 Αίτηση δικαιοδόχου μέλους για παράταση ασφάλισης στον κλάδο ασθένειας του ΕΔΟΕΑΠ.

5.6 Αίτηση για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

5.7 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας εργαζομένων

5.8 Επανεξέταση οφειλής λόγω αναστολής κλάδου περίθαλψης

5.9 Αίτηση διακανονισμού οφειλής από εισφορά ασθενείας λόγω ανεργίας

5.10    Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι.    Εξ ολοκλήρου υπαγωγή στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

ΙI.   Συνέχιση εξ΄ ολοκλήρου ασφάλισης

III.  Ασφάλιση ενηλίκων τέκνων με εισφορά

IV. Υπαγωγή στην ασφάλιση λόγω εβδομαδιαίου

5.11 Αίτηση επιδόματος ασθενείας

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 25-9-2017 έως και 1-10-2017

6.2 Σχετικά με παραγγελία υλικών εμφυτευμάτων για ασφαλισμένους που διέκοψαν τη θεραπεία τους (παραγγελίες Νο 3 & Νο 5)

6.3 Σχετικά με υπογραφή σύμβασης με την ΗΔΙΚΑ

 

Θέμα 7ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

7.1 Έγκριση προκαταβολής δικαστικού ενσήμου επί αποδόσει λογαριασμού για τη συζήτηση αγωγής κατά εταιρείας

7.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΥΚ) μηνός Αυγούστου 2017, ποσού €#10.848,03#