ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 40/10-10-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης    

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων

4.2.2  Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών  νοσοκομείων

4.2.3 Εξόφληση ιατρών – διαγνωστικών

4.3 Σχετικά με τοποθέτηση βηματοδότη

4.4 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ)                                                                                      

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1       Εγγραφές μελών

5.2       Διαγραφές μελών

5.3       Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας εργαζομένων στην Εκδοτική Βορείου Ελλάδος

I. Αιτήσεις μειωμένης εισφοράς ασθενείας

II. Υπολογισμός εισφοράς ασθενείας βάσει του εκκαθαριστικού φορ. έτους 2016

5.4       Αίτηση διακανονισμού οφειλής από χρήση ΤΥΠ

5.5       Επανυπολογισμός εισφοράς ασθενείας λόγω προσκόμισης νέου στοιχείου

5.6     Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

I. Εξ ολοκλήρου υπαγωγή στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

ΙI Συνέχιση εξ ολοκλήρου ασφάλισης

III. Ασφάλιση ενήλικων τέκνων με εισφορά

ΙV. Συνέχιση ασφάλισης ενήλικων τέκνων άνω των 24ων  λόγω σπουδών.

V. Υπαγωγή στην ασφάλιση λόγω εβδομαδιαίου.

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 2-10-2017 έως και 8-10-2017

6.2 Σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 30-9-2017

6.3 Σχετικά με παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας σε δικηγορική εταιρεία για παραίτηση από αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

6.4 Σχετικά με αντιμετώπιση οδοντιατρικού θέματος ασφαλισμένου

6.5 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένης για συνέχιση ορθοδοντικής θεραπείας

6.6 Σχετικά με την υπ’ αριθμ Γ17/2255 Εισαγγελική παραγγελία

6.7 Σχετικά με αγωγή κατά ΕΔΟΕΑΠ ΚΑΙ ΕΣΗΕΑ.

6.8 Σχετικά με αίτημα εργαζομένου για προκαταβολή αποδοχών

Θέμα 7ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

7.1 Έγκριση προκαταβολής δικαστικού ενσήμου επί αποδόσει λογαριασμού για τη συζήτηση αγωγής.

7.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Ιουνίου 2017

7.3 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά Φ.Υ.Κ μηνός Ιουνίου 2017