ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 41/20-10-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά ΕΦΚΑ

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την αγωγή νοσηλευτηρίου κατά ΕΔΟΕΑΠ

2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. για την αγωγή αποζημιώσεως κατά του Ελληνικού Δημοσίου

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. για επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κατά ΕΔΟΕΑΠ

2.5 Ενημέρωση Δ.Σ. για την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά ΕΔΟΕΑΠ

2.6 Συζήτηση για την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις για την αντιμετώπιση του θέματος της βιωσιμότητας του Οργανισμού

2.7 Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή εκ νέου αιτήματος στις Ενώσεις για τη χρηματοδότηση του Οργανισμού

2.8 Συμπλήρωση πρακτικών συνεδρίασης Δ.Σ. 39/4-10-2017 στο θέμα Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε ασφαλισμένη

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.1.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €#3.162,89#

Θέμα 4ο:     Διάφορα Θέματα

4.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 9-10-2017 έως και 15-10-2017

4.2 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού για υποβολή αιτήματος προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

4.3 Σχετικά με παραίτηση ιατρού ακτινολόγου

4.4 Σχετικά με αμοιβή εταιρείας για την αυτόματη λογιστικοποίηση των εγγραφών της ΔΙΑΣ