ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 42/24-10-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση για συνέχιση κάλυψης δαπάνης φαρμάκου

4.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

4.4 Ακοστολόγητη εξέταση για ένταξη στα ΠΣ του ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1       Μεταβολές

5.2       Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι. Εξ ολοκλήρου υπαγωγή στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

II.Συνέχιση εξ ολοκλήρου ασφάλισης

III. Ασφάλιση ενηλίκων τέκνων με καταβολή εισφοράς

IV. Υπαγωγή στην ασφάλιση λόγω εβδομαδιαίου

 

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 16-10-2017 έως και 22-10-2017

6.2 Σχετικά με τις υποχρεώσεις του Οργανισμού έως και 31-10-2017

6.3 Συνεδριάσεις Δ.Σ. Νοεμβρίου 2017

6.4 Μηνιαία επενδυτική αναφορά χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2017 και η από 23-10-2017 ενημερωτική επιστολή.

6.5 Σχετικά με περίληψη αγωγής αποζημιώσεως κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την κατάργηση του αγγελιοσήμου

6.6 Σχετικά με παραγγελία υλικών εμφυτευμάτων για ασφαλισμένους που διέκοψαν τη θεραπεία τους με οδοντίατρο (παραγγελία Νο 6)

6.7 Σχετικά με εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση – δήλωση συνταξιούχου  

6.8 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη

Θέμα 7ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

7.1       Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ποσού €60.534,81 βάσει αποφάσεων ΔΣ και κανονισμού προμηθειών