Νέα και ανακοινώσεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Προς τους μετόχους – μέλη του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

 Σας διαβιβάζουμε τις προτεινόμενες προς έγκριση από την Καταστατική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, τροποποιήσεις του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα ψηφιστούν στο σύνολό τους και οι επιλογές θα είναι ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για την απαρτία απαιτείται η συμμετοχή του 50% τουλάχιστον των μετόχων – μελών και προκειμένου να εγκριθούν οι τροποποιήσεις απαιτείται η θετική ψήφος (ΝΑΙ) των 3/4 αυτών που θα ψηφίσουν.

Δείτε το συνημμένο αρχείο