ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ.5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ Ν.4498/17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ.5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  24 ΤΟΥ Ν.4498/17

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172/16.11.17 τ.Α΄) επιφέρει σημαντικές  τροποποιήσεις στις διατάξεις  του Α.Ν. 248/1967 που διέπει τον  ΕΔΟΕΑΠ.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 και της παραγρ.5 του άρθρου  24 του Ν.4498/17 σας γνωρίζουμε ότι:

1) Η υποβολή της κατάστασης ασφαλιστικών εισφορών μηνός Νοεμβρίου 2017 για τον ΕΔΟΕΑΠ και η οποία υπόκειται σε κρατήσεις 3% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων μας θα γίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο γινόταν μέχρι σήμερα η διαδικασία. Δηλαδή αποστολή του ειδικού μηχανογραφημένου αρχείου στο e-mail esoda@edoeap.gr  και την υποβολή της αντίστοιχης χειρόγραφης κατάστασης εισφορών, με σφραγίδα και υπογραφή της Εταιρείας, στο πρωτόκολλο του Οργανισμού (Ισόγειο, Σισίνη 18, Ιλίσια). Η πληρωμή του Νοεμβρίου 2017 (3%) θα πρέπει να λάβει χώρα μέχρι την 31/12/2017 στον λογαριασμό του ΕΔΟΕΑΠ στην ΕΤΕ, όπου καταθέτατε μέχρι σήμερα τις εισφορές.

2)  Για τις αναδρομικές εισφορές της παραγράφου 5, του άρθρου 24 του Ν. 4498/2017 [12,10% (15,10% – 3%) επιπλέον δηλαδή ποσοστό που αφορά στο σύνολο της εισφοράς των εργαζομένων και του εργοδότη]  της περιόδου από 1/1/2017-30/11/2017, θα χρησιμοποιήσετε το ίδιο μηχανογραφημένο αρχείο που αναφέραμε παραπάνω και στο οποίο θα βάλετε :

  • στη στήλη ΑΠΟΔΟΧΕΣ  το σύνολο των αποδοχών του κάθε εργαζόμενου για την παραπάνω περίοδο και
  • στη στήλη ΕΙΣΦΟΡΑ θα βάλετε το ποσοστό 12,10% (15,10% – 3%).    

 Το ειδικό αυτό μηχανογραφικό αρχείο πάλι θα το  στείλετε στο e-mail esoda@edoeap.gr και την κατάθεση της αντίστοιχης χειρόγραφης κατάστασης εισφορών, με σφραγίδα και υπογραφή της Εταιρείας, στο πρωτόκολλο του Οργανισμού (Ισόγειο, Σισίνη 18, Ιλίσια).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγ.5 του άρθρου 24 του  Νόμου 4498/2017 η πληρωμή των αναδρομικών θα πρέπει να γίνει σε 10 ισόποσες δόσεις και η πρώτη δόση είναι καταβλητέα μέχρι 31/12/2017, στον λογαριασμό του ΕΔΟΕΑΠ στην ΕΤΕ, όπου καταθέτατε μέχρι σήμερα τις εισφορές.

 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι η παρούσα ανακοίνωση αφορά στους εργοδότες που είχαν υποχρέωση απόδοσης εισφορών πριν τις διατάξεις του Ν. 4498/2017.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.         H ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ        ΑΝΤΖΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ