ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 43/31-10-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την επιστολή της Ένωσης Ραδιοφωνικών Παραγωγών Μακεδονίας-Θράκης

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για τις επιστολές της ΕΣΗΕΜ-Θ σχετικά με τη χρηματοδότηση του Οργανισμού

2.3 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαδικασία επικύρωσης των προτεινόμενων από το Υπουργείο Εργασίας διατάξεων για την επίλυση του θέματος του Οργανισμού

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. για την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων-αίτηση ρύθμισης καταστάσεως και έκδοσης προσωρινής διαταγής ομάδας συνταξιούχων μελών ΕΔΟΕΑΠ

2.5 Ενημέρωση Δ.Σ. για τις αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με τη μη καταβολή διαφοράς εφάπαξ

2.6 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Νοεμβρίου 2017

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Ακοστολόγητη εξέταση για ένταξη στα ΠΣ του ΕΔΟΕΑΠ

3.3 Αίτημα ασφαλισμένου για έγκριση τοποθέτησης βηματοδότη στο Ντυνάν

3.4 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ  Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Διαγραφές

4.2 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι. Εξ ολοκλήρου υπαγωγή στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

II.Συνέχιση εξ ολοκλήρου ασφάλισης

III. Ασφάλιση ενηλίκων τέκνων άνω των 24 λόγω σπουδών

IV. Υπαγωγή στην ασφάλιση λόγω εβδομαδιαίου

Θέμα 5ο:     Ενημέρωση ΔΣ για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Ιουλίου 2017 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 23-10-2017 έως και 29-10-2017

6.2 Συνεδριάσεις Δ.Σ. Νοεμβρίου 2017

6.3 Σχετικά με νέα συνεργασία με ιατρό ακτινολόγο

Θέμα 7 ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

7.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Ιουλίου 2017.

7.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Ιουλίου 2017.

7.3 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά Φ.Υ.Κ μηνός Ιουλίου 2017.