Συνεδριάσεις έτους 2017

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης 44/9-11-2017

 

Θέμα 1ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

1.1    Αποτέλεσμα Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 2ο:     Διάφορα Θέματα

2.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 30-10-2017 έως και 5-11-2017.

2.2 Σχετικά με τις υποχρεώσεις του Οργανισμού έως και 31-1-2018

2.3 Σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 31-10-2017.

2.4 Λήψη απόφασης για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων του Οργανισμού (δαπάνες υγείας, μηνιαία επικούρηση, εφάπαξ, κλπ.)

2.5 Σχετικά με Γενική Συνέλευση ΑΙΜ στη Ρώμη

2.6 Σχετικά με πρόσκληση στην τελετή απονομής ετήσιων δημοσιογραφικών βραβείων του ΠΣΑΤ.

2.7 Σχετικά με ενημέρωση για το νέο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Τύπου και ΜΜΕ

2.8 Ενημέρωση Δ.Σ σχετικά με συζήτηση προσωρινής διαταγής επι αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 19 μελών κατά του Οργανισμού.

2.9 Σχετικά με παραγγελία υλικών εμφυτευμάτων για ασφαλισμένους που διέκοψαν τη θεραπεία τους με οδοντίατρο.

Θέμα 3ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

3.1 Έγκριση δαπάνης ποσού για επιδόσεις   δικογράφων από το δικαστικό επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς.

3.2 Έγκριση δαπάνης ποσού για παρεχόμενες υπηρεσίες από τη συμβολαιογράφο Αθηνών