ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης 45/13-11-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημοσίων νοσοκομείων

3.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων

3.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων

3.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών  νοσοκομείων

3.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών

3.3 Επαναδιατύπωση απόφασης από ΣΔΣ 40/10-10-2017

3.4 Μεταχρονολογημένη έκδοση εισιτηρίου για νοσηλεία

3.5 Συμμετοχή ασφαλισμένου σε εμφύτευση βηματοδότη

3.6 Τροποποίηση ποσοστών συμμετοχής στη δαπάνη για προμήθεια αναπνευστικών συσκευών

3.7 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1       Εγγραφές μελών

4.2       Ανάκληση παραπεφθέντος συνταξιοδοτικού φακέλου από τον ΕΦΚΑ (τοπικό Υπoκ/μα ΙΚΑ Αλεξάνδρας) και παραπομπή του στον ΕΦΚΑ (ΤΑΙΣΥΤ)

4.3       Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι.          Εξ ολοκλήρου υπαγωγή συμβιούσας στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

II. Συνέχιση εξ ολοκλήρου ασφάλισης συζύγων στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

III.        Συνέχιση ασφάλισης ενηλίκων τέκνων άνω των 24 λόγω   σπουδών

IV        Ασφάλιση ενήλικων τέκνων με εισφορά

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 6-11-2017 έως και 12-11-2017 5.2 Σχετικά με προμήθεια νέου κεντρικού υπολογιστή (server)

5.3 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για οικονομική ενίσχυση

5.4 Σχετικά με αίτηση ασφαλισμένου για χρήση μονόκλινου σε κέντρο αποκατάστασης

Θέμα 6ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

6.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Αυγούστου 2017, ποσού €#125.848,56#

6.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής Φ.Υ.Κ. μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ποσού €#38.399,64#

6.3 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά Φ.Υ.Κ. μηνός Αυγούστου 2017, ποσού €#792,14#

6.4 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά Φ.Υ.Κ μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ποσού €#792,14#