ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 46/21-11-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1  Σχετικά με συγκρότηση νέου Σώματος της Ένωσης Τεχνικών        Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών.

Θέμα 3ο: Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών

Θέμα 4ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 5ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

5.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

5.2.1  Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων

5.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων

5.2.3  Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων

5.2.4  Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων

5.2.5 Εξόφληση ιατρών – διαγνωστικών

5.3 Κατάσταση δαπανών περίθαλψης εξωτερικού μέσω ΕΟΠΥΥ

5.4 Έγκριση PETCT ασφαλισμένου μας χωρίς επιτροπή ΚΕΣΥ

5.5 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 6ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης  & Επικοινωνίας)

 6.1 Μεταβολές

 6.2 Αναστολές περίθαλψης

 6.3 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

 6.4 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι. Συνέχιση ασφάλισης ενηλίκων τέκνων άνω των 24 λόγω σπουδών

ΙΙ. Ασφάλιση ενήλικων τέκνων με εισφορά

 

Θέμα 7ο:     Διάφορα Θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 13-11-2017 έως και 19-11-2017

7.2 Σχετικά με δυνατότητα ανταλλαγής ομολόγων

7.3 Σχετικά με αγωγή του ΕΔΟΕΑΠ κατά του Ελληνικού Δημοσίου

7.4 Σχετικά με εισήγηση για την ανανέωση ετήσιας συνδρομής στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ

7.5 Σχετικά με ανανέωση συμβάσης εξωτερικού συνεργάτη

7.6 Σχετικά με εισήγηση για απώλεια πρωτοτύπου τιμολογίου

7.7 Σχετικά με τροποποίηση απόφασης που λήφθηκε κατά τη ΣΔΣ 42/24-10-2017 και αφορά σε παραγγελία υλικών εμφυτευμάτων για ασφαλισμένους που διέκοψαν τη θεραπεία τους με  οδοντίατρο

7.8 Σχετικά με παραγγελία υλικών εμφυτευμάτων για ασφαλισμένο που διέκοψε τη θεραπεία του με οδοντίατρο

7.9 Σχετικά με κάλυψη θέσης ψυχολόγου

7.10 Σχετικά με κάλυψη θέσης παθολόγου

Θέμα 8ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

8.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Αυγούστου 2017