ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 47/28-11-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λύση ή μη της σύμβασης υπαλλήλου

2.2 Στελέχωση Υπηρεσιών ΕΔΟΕΑΠ

2.3 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη στον ΕΔΟΕΑΠ υπαλλήλων και συνεργατών

2.4 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Δεκεμβρίου 2017

2.5 Ενημέρωση για υπόθεση

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές

5.2  Αναστολές περίθαλψης

5.3  Aπονομές επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης–απονομή προσωρινής επικούρησης

5.4  Αποδόσεις τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ

5.5  Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιοδόχου

5.6  Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικ. ενίσχυσης

5.7 Αιτήσεις για καταβολή εγκεκριμένου ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

5.8   Συνέχιση καταβολής επικούρησης  δικαιοδόχων

5.9  Αίτηση για κατ εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ  λόγω κατ εξαίρεση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ κλ. ΤΣΠΕΑΘ

5.10  Αίτηση για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

5.11  Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι. Εξ ολοκλήρου υπαγωγή συζύγων στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

ΙΙ. Συνέχιση  εξ ολοκλήρου ασφάλισης συζύγων

ΙΙΙ. Συνέχιση ασφάλισης ενηλίκων τέκνων άνω των 24 λόγω σπουδών

IV. Ασφάλιση ενήλικων τέκνων με καταβολή εισφοράς

V. Αίτηση για χορήγηση επιδόματος λεχωίδος

Θέμα 6ο:     Ενημέρωση Δ.Σ. για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Σεπτεμβρίου 2017 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 7ο:     Διάφορα Θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 20-11-2017 έως και 26-11-2017

7.2 Συνεδριάσεις Δ.Σ. μηνός Δεκεμβρίου 2017 

7.3 Σχετικά με είσπραξη εσόδων ΕΔΟΕΑΠ μέσω διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ

7.4 Σχετικά με υπογραφή συμβάσεων θεματοφυλακής και επενδυτικών υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά μέσα με την ΕΤΕ

7.5 Σχετικά με εγκρίσεις τιμολογίων λόγω απώλειας πρωτοτύπων

7.6 Σχετικά με διαγραφή υποχρέωσης ΕΔΟΕΑΠ προς νοσηλευτήριο

7.7 Σχετικά με επιστροφή εκ παραδρομής κατάθεσης ποσού σε εταιρεία

7.8 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης υπαλλήλου καθαριότητας

7.9 Ενημέρωση Δ.Σ. για την κατάθεση αγωγής

Θέμα 8ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

8.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Σεπτεμβρίου 2017

8.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής Φ.Υ.Κ. μηνός Οκτωβρίου 2017