ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 48/7-12-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την ΥΑ Δ9/55070/16923/17 (ΦΕΚ 646/5-12-2017 τ.ΥΟΔΔ) περί διορισμού δυο νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ.

2.2 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λύση ή μη της σύμβασης υπαλλήλου

2.3 Ενημέρωση του Δ.Σ. και λήψη απόφασης για την πρόσκληση της ΕΣΗΕΘτΕ-Ε

2.4 Στελέχωση Υπηρεσιών ΕΔΟΕΑΠ

2.5 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη στον ΕΔΟΕΑΠ υπαλλήλων και συνεργατών

2.6 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Δεκεμβρίου 2017

2.7 Συζήτηση και λήψη απόφασης για διασύνδεση ΕΔΟΕΑΠ με ΗΔΙΚΑ για τη χορήγηση της δυνατότητας στους γιατρούς καναλιών να συνταγογραφούν για λογαριασμό ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ.

2.8 Εισήγηση για την απλοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης ασφαλιστικής ικανότητας άμεσων και έμμεσων μελών

2.9 Ενημέρωση για την απογραφή των ανέργων και για υπόθεση ασφαλισμένου

2.10 Συζήτηση και λήψη απόφασης για μετατροπή της σύμβασης υπαλλήλου σε αορίστου χρόνου

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έλεγχος χορηγηθέντων επιδομάτων 2017

4.3 Επανεκτίμηση ύψους αμοιβών χημειοθεραπείας

4.4 Παρατάσεις νοσηλείας ασφαλισμένων

4.5 Έκδοση ετεροχρονισμένων εισιτηρίων

4.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

         Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές

5.2 Αναστολές περίθαλψης

5.3 Απονομές επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης–Απονομή προσωρινής επικούρησης

5.4 Απονομές εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση

5.5 Επαναχορήγηση επικούρησης λόγω αναστολής εργασίας

5.6 Αποδόσεις τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ

5.7 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιοδόχου

5.8 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικ. Ενίσχυσης

5.9 Αιτήσεις για καταβολή εγκεκριμένου ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

5.10 Συνέχιση καταβολής επικούρησης  δικαιοδόχων

5.11 Αίτηση για κατ’ εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω κατ’ εξαίρεση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ κλ. ΤΣΠΕΑΘ

5.12 Αίτηση για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

5.13 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι. Εξ ολοκλήρου υπαγωγή συζύγων στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

ΙΙ. Συνέχιση  εξ ολοκλήρου ασφάλισης συζύγων

ΙΙΙ. Συνέχιση ασφάλισης ενηλίκων τέκνων άνω των 24 λόγω σπουδών

IV. Ασφάλιση ενήλικων τέκνων με καταβολή εισφοράς

5.14 Αίτηση για χορήγηση επιδόματος λεχωίδος

Θέμα 6ο:     Ενημέρωση Δ.Σ. για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Σεπτεμβρίου 2017 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 7ο:     Διάφορα Θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 27-11-2017 έως και 3-12-2017

7.2 Σχετικά με υποχρεώσεις Οργανισμού έως 31/12/2017

7.3 Σχετικά με είσπραξη εσόδων ΕΔΟΕΑΠ μέσω διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ

7.4 Σχετικά με έναρξη συνεδριάσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής

7.5 Ενημέρωση Δ.Σ. για την ανταλλαγή ομολόγων

7.6 Σχετικά με μηνιαία επενδυτική αναφορά χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ

7.7 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με διαχείριση χαρτοφυλακίου του ΕΔΟΕΑΠ

7.8 Ενημέρωση Δ.Σ σχετικά με εξώδικη διαμαρτυρία

7.9 Σχετικά με εγκρίσεις τιμολογίων λόγω απώλειας πρωτοτύπων

7.10 Σχετικά με συντήρηση λογισμικού

7.11 Σχετικά με διαγραφή υποχρέωσης ΕΔΟΕΑΠ προς ΚΛΙΝΙΚΗ

7.12 Σχετικά με επιστροφή εκ παραδρομής κατάθεσης ποσού σε εταιρεία

7.13 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης υπαλλήλου καθαριότητας

7.14 Σχετικά με καθορισμό ημερομηνίας καταβολής Δώρου Χριστουγέννων 2017.

7.15 Σχετικά με καταβολή ετήσιας εισφοράς έτους 2017 του ΕΔΟΕΑΠ προς την ΟΑΤΥΕ

Θέμα 8ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

8.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Σεπτεμβρίου 2017

8.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής Φ.Υ.Κ. μηνός Οκτωβρίου 2017

8.3 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Σεπτεμβρίου 2017

8.4 Έγκριση δαπάνης για επιδόσεις   δικογράφων από το δικαστικό επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς

8.5 Έγκριση δαπάνης για τερματικά ωρομέτρησης (κάρτες προσωπικού)

8.6 Χορήγηση προκαταβολής σε Νοσοκομείο

8.7 Έγκριση προκαταβολής δικαστικού ενσήμου επί αποδόσει λογαριασμού για τη συζήτηση αγωγής κατά  εταιρείας

8.8 Έγκριση προκαταβολής δικαστικού ενσήμου επί αποδόσει λογαριασμού για τη συζήτηση αγωγής κατά εταιρείας