ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 49/14-12-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την πρόσκληση που εστάλη στον κ. Πρόεδρο για να παραστεί στην επίσημη έναρξη εργασιών του 8ου Τακτικού Πανελλαδικού Συνεδρίου της ΠΟΕΣΥ

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την πρόσκληση στη Γιορτή των Κορυφαίων του Ελληνικού Αθλητισμού για το 2017

2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. για το νέο Δ.Σ. του ΣΕΥΕ και τη λήξη της σύμβασης με τον Οργανισμό στις 31-12-2017

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με το έγγραφο της ΕΣΗΕΑ για την εξέταση στα Ιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ των υποψηφίων προς εγγραφή μελών

2.5 Ενημέρωση Δ.Σ. για την πορεία διασύνδεσης υπηρεσιών Ασφάλισης και Λογιστηρίου

2.6 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με επόμενη συνεδρίαση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο Δ’ τριμήνου 2017

2.7 Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού και την ανάγκη απόληψης αποθεματικών

Θέμα 3Ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για τη διασύνδεση ΕΔΟΕΑΠ με ΗΔΙΚΑ για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και λήψη αποφάσεων για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του Οργανισμού

Θέμα 4ο: Κατάργηση θεώρησης συνταγών και παραπεμπτικών του Οργανισμού

Θέμα 5Ο: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Γ’ τρίμηνο 2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 6ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

Θέμα 7ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

7.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

7.2 Διόρθωση οφειλής από χρήση ΤΥΠ

7.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 8ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

8.1 Μεταβολές

8.2 Αναστολές περίθαλψης

8.3 Aπονομές επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

8.4 Απονομές εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση

8.5 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ

8.6 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας

8.7 Συνέχιση καταβολής επικούρησης  δικαιοδόχων

8.8 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιοδόχου

8.9 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

8.10 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι. Συνέχιση  εξ ολοκλήρου ασφάλισης συζύγων

ΙΙ. Επανεγγραφή ενηλίκων τέκνων

IΙΙ. Συνέχιση ασφάλισης ενηλίκων τέκνων άνω των 24 λόγω σπουδών

ΙV. Ασφάλιση ενήλικων τέκνων με καταβολή εισφοράς

Θέμα 9ο:     Διάφορα Θέματα

9.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 4-12-2017 έως και 10-12-2017

9.2 Σχετικά με απώλεια πρωτότυπων δικαιολογητικών

9.3 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης συντήρησης λογισμικού προγράμματος

9.4 Σχετικά με αίτημα εργαζομένης για προκαταβολή αποδοχών

Θέμα 10ο:  Έγκριση διαφόρων δαπανών

10.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Οκτωβρίου 2017

10.2 Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών βάσει αποφάσεων ΔΣ