ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 50/21-12-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

Θέμα 3ο:     Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα πρόσληψης project manager για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4498/17

Θέμα 4ο:     Συγκρότηση Επιτροπών για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από τις διατάξεις  του Ν.4498/2017

Θέμα 5ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

5.1     Εισήγηση σχετικά με τις ασφαλιστικές ενημερότητες για τις τηλεοπτικές άδειες

5.2     Εισήγηση για υποβολή αναλυτικής κατάστασης αποδοχών (Α.Κ.Α) για το δώρο Χριστουγέννων 2017 και προθεσμία καταβολής του για όλα τα υπόχρεα ΜΜΕ στον ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 6ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

6.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

6.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

6.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων

6.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων

6.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων

6.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων

6.2.5 Εξόφληση ιατρών – διαγνωστικών

6.3 Εισήγηση για έγκριση δαπανών περίθαλψης εξωτερικού μέσω ΕΟΠΥΥ

6.4 Εισήγηση για έκδοση ετεροχρονισμένου εισιτηρίου προς το Θριάσιο Γ.Ν. Ελευσίνας

6.5 Εισήγηση για στοιχεία ελέγχου Χορήγησης Μονογονεϊκών Επιδομάτων 2017

6.6 Εισήγηση για αίτημα ασφαλισμένης ΕΔΟΕΑΠ για έγκριση μοριακής μεθόδου ελέγχου μεταλλάξεων

6.7 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ  Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 7ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

7.1 Μεταβολές

7.2 Εγγραφές μελών

7.3 Αναστολές περίθαλψης

7.4 Αίτηση για κατ’ εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω κατ’ εξαίρεση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ κλ. ΤΣΠΕΑΘ

7.5 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι. Εξ ολοκλήρου υπαγωγή συζύγων στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

ΙΙ.  Συνέχιση ασφάλισης ενηλίκων τέκνων άνω των 24 λόγω σπουδών

III. Ασφάλιση ενήλικων τέκνων με καταβολή εισφοράς

IV. Υπαγωγή στην ασφάλιση λόγω εβδομαδιαίου

7.6 Εισήγηση σχετικά με «Απλοποίηση διαδικασίας συνέχισης ασφάλισης τέκνων κατηγορίας 18-24 και 24-26»

7.7 Εισήγηση σχετικά με την «Ασφάλιση εργαζομένων σε εβδομαδιαίες εφημερίδες»

7.8 Εισήγηση σχετικά με την «Φυσικοθεραπεία κατ΄ οικον και την ανανέωση των συμβάσεων των φυσικοθεραπευτών»

Θέμα 8ο:     Διάφορα Θέματα

8.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 11-12-2017 έως και 17-12-2017

8.2 Σχετικά με Cash Flow έως 31/3/2018

8.3 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με εντολές Προέδρου προς τις υπηρεσίες του Οργανισμού.

8.4 Σχετικά με την έγκριση σύναψης σύμβασης με εταιρεία

8.5 Σχετικά με καταβολή σε διαγνωστικό κέντρο Αθήνας και Θεσσαλονίκης

8.6 Σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες τράπεζας

8.7 Εισήγηση σχετικά με καταστροφή εμπιστευτικών εγγράφων του ΕΔΟΕΑΠ από εξωτερική εταιρεία.

8.8 Σχετικά με λειτουργία ιατρείου ΕΔΟΕΑΠ στις εγκαταστάσεις κτιρίου εταιρείας

8.9 Σχετικά με χορήγηση πρακτικών σε υπάλληλο

8.10 Ενημέρωση Δ.Σ. με γνωμοδοτικό σημείωμα από τη Νομική Υπηρεσία για το ερώτημα της ΕΣΗΕΑ

8.11 Σχετικά με επιστροφή εγγυητικής επιστολής σε εταιρεία

8.12 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης υπαλλήλου

8.13 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων

8.14 Σχετικά με προκαταβολή αποδοχών υπαλλήλου