ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 51/28-12-2017

Θέμα 1ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

Θέμα 2ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

2.1 Επανεξέταση οφειλής χρήσης ΤΥΠ ασφαλισμένου

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

3.1 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι. Εξ ολοκλήρου υπαγωγή συζύγων στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

II. Συνέχιση εξ ολοκλήρου ασφάλισης συζύγου

ΙΙΙ. Επανεγγραφή ενηλίκων τέκνων κατηγορίας 18-24

IV.Συνέχιση ασφάλισης ενήλικων τέκνων άνω των 24 λόγω σπουδών

V. Ασφάλιση ενήλικων τέκνων με καταβολή εισφοράς

3.2 Ενημέρωση για τα εκκρεμή εφάπαξ

Θέμα 4ο:     Διάφορα Θέματα

4.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 18-12-2017 έως και 24-12-2017

4.2 Ορισμός μελών επιτροπών

4.3 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης με ΣΕΥΕ

4.4 Σχετικά με μηνιαία επενδυτική αναφορά ΕΔΕΚΤ

4.5 Εισήγηση περί τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας

4.6 Σχετικά με εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία & πρόσκληση εταιρείας