ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Εγκύκλιος ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ 2% ΤΖΙΡΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αθήνα 08/03/18

Εγκύκλιος  αριθ. 3

ΘΕΜΑ: «Υποβολή εκ μέρους των εφημερίδων δήλωσης για την εργοδοτική εισφορά 2% όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 2β του άρθρου 24 του Ν. 4498/2017.»

Σας ενημερώνουμε ότι, όσες εφημερίδες δεν έχουν την δυνατότητα να προσδιορίσουν επακριβώς τον μηνιαίο κύκλο εργασιών τους, για το λόγο ότι δεν έχει γίνει η εκκαθάριση από το πρακτορείο διανομής, προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωση για την εργοδοτική εισφορά 2%, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 2β του άρθρου 24 του Νόμου 4498/2017, θα  υποβάλλουν τη δήλωση  κανονικά για τα ποσά που γνωρίζουν την στιγμή της υποβολής. Θα συμπεριλάβουν το συγκεκριμένο αντίστοιχο προς πληρωμή ποσοστό 2% (το οποίο δεν υπεβλήθη εγκαίρως)  στη δήλωση του μήνα που θα λάβει χώρα η εκκαθάριση  και θα το καταβάλουν μαζί με το ποσοστό 2% του μήνα που δηλώνεται, με ειδική μνεία σε αυτό.

Για παράδειγμα: Εφημερίδα που κατά τον μήνα Φεβρουάριο  δεν είχε παραλάβει την εκκαθάριση από το πρακτορείο διανομής , θα δηλώσει τον μηνιαίο κύκλο εργασιών της χωρίς το ποσό που προκύπτει από την κυκλοφορία της και θα καταβάλει το αντίστοιχο ποσό στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έως 31/3.

Αν η εκκαθάριση του πρακτορείου ολοκληρωθεί και παραληφθεί κατά  τον μήνα Μάρτιο, η δήλωση Μαρτίου θα έχει ως εξής :

Μηνιαίος κύκλος εργασιών μηνός Μαρτίου: ……………..

Υπόλοιπο κύκλου εργασιών μηνός Φεβρουαρίου λόγω ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης του πρακτορείου : €……………….

Σύνολο : ………………….

Ποσοστό 2% επί του παραπάνω συνόλου: € …………..

Το παραπάνω ποσοστό 2%  θα πρέπει να καταβληθεί  έως 30/4, καθώς θα αφορά δήλωση Μαρτίου.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΑΝΤΖΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ