ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 5/25-1-2018

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις και θέματα κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Φεβρουάριου 2018.

2.2 Σχετικά με ανακοίνωση- πρόσκληση από ΣΕΥΕ για διάλογο

2.3 Σχετικά με Παροχή Ειδικής Πληρεξουσιότητας σε Δικηγορική Εταιρεία για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

2.4 Σχετικά με εξώδικη διαμαρτυρία – κλήση και δήλωση

2.5 Σχετικά με εξώδικη δήλωση- γνωστοποίηση της εταιρείας

2.6 Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με έγγραφο ΕΣΗΕΑ για το χρόνο αποπληρωμής των αναδρομικών εισφορών

2.7 Πρόσληψη ιατρών ειδικοτήτων παθολόγου, ελεγκτή -ιατρού και ακτινολόγου

2.8 Πρόσληψη στον τομέα μηχανογράφησης

 Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων #15.783,12#€

4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων #150.152,08#€

4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #5.851,50#€

4.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #5.518,86#€

4.2.5 Εξόφληση ιατρών – διαγνωστικών #109.562,77#€

4.3 Εξατομικευμένη εξέταση αιτήματος ασφαλισμένης για αποζημίωση ακοστολόγητης εξέτασης

4.4 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Αναστολές ασφάλισης

5.2 Απονομή επικούρησης

5.3 Παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα

5.4 Διόρθωση πρακτικού απόφασης χορήγησης επικούρησης λόγω χηρείας

5.5 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

5.6 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι. Εξ ολοκλήρου υπαγωγή συζύγου στην ασφάλιση

ΙΙ. Συνέχιση εξ ολοκλήρου ασφάλισης συζύγου

 

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 15-1-2018 έως και 21-1-2018

6.2 Τροποποίηση απόφασης ως προς την καταβολή αναδρομικών συντάξεως.

6.3 Σχετικά με πόρισμα επιτροπής μελέτης του τρόπου παροχής των υπηρεσιών υγείας του ΕΔΟΕΑΠ.

Θέμα 7ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

7.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Νοεμβρίου 2017, ποσού €#153.790,14#

7.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Νοεμβρίου 2017, ποσού €#8.250,35#

7.3 Εξόφληση Φ.Υ.Κ Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Δεκεμβρίου 2017, ποσού €#41.630,05#