ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 6/1-2-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου

2.1 Eπικύρωση απόφασης δια περιφοράς σχετικά με εγκύκλιο

2.2 Eπικύρωση απόφασης δια περιφοράς σχετικά με έγκριση θεραπείας δύο ασφαλισμένων με σοβαρή νόσο

2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με εξώδικες δηλώσεις εταιρειών με επιφύλαξη για καταβολή Α’ δόσης αναδρομικών εισφορών

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με εξώδικη δήλωση-πρόσκληση εταιρειών περί υποβολής ΑΠΔ μηνός 12/2017

2.5 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την απαντητική επιστολή του ΕΦΚΑ

2.6 Σχετικά με υποβολή παραίτησης ιατρού ΕΔΟΕΑΠ και πρόσληψη νέου σε αντικατάστασή της

2.7 Εισήγηση για αμοιβή μελών Επιτροπής Σύνταξης Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

3.1 Αίτηση εταιρειών για ρύθμιση των οφειλών τους από αγγελιόσημο διαφημίσεων  βάσει του ν.4152/2013-πάγια ρύθμιση

3.2 Οφειλή εταιρείας

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών

4.2 Αιτιολογημένες Εγκρίσεις ΤΥΠ Αθηνών

4.3 Επανεξέταση οφειλής χρήσης ΤΥΠ Εμμανουήλ Κοκολάκη

4.4 Κοστολόγηση επέμβασης εκτρόπιου βλεφάρων

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές

5.2 Αναστολές ασφάλισης

5.3 Απονομή επικούρησης

5.4 Επαναχορήγηση επικούρησης λόγω συμπλήρωσης του 55ου έτους ηλικίας σε συνδυασμό με ανάληψη εργασίας

5.5 Παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα

5.6 Επιστροφές ποσού από εισφορά ασθενείας ενήλικου τέκνου που παρακρατήθηκε από την επικούρηση

5.7 Διόρθωση πρακτικού απόφασης χορήγησης επικούρησης λόγω χηρείας

5.8 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

5.9 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

  1. Εξ ολοκλήρου υπαγωγή συζύγου στην ασφάλιση
  2. Συνέχιση εξ ολοκλήρου ασφάλισης συζύγου
  3. Επανεγγραφή ενηλίκου τέκνου στην ασφάλιση του Οργανισμού με καταβολή εισφοράς
  4. Συνέχιση ενήλικου τέκνου στην ασφάλιση του Οργανισμού λόγω αναπηρίας

Θέμα 6Ο:   Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2017 (Εισηγητής: Διευθύντρια, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού και Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 7ο:     Διάφορα Θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 22-1-2018 έως και 28-1-2018

7.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων στις 30-1-2018

7.3 Πόρισμα Επιτροπής Μελέτης του Τρόπου Παροχής των Υπηρεσιών Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ

7.4 Σχετικά με λογιστική συμφωνία και διαγραφής υποχρέωσης ΕΔΟΕΑΠ προς διαγνωστικό κέντρο

7.5 Σχετικά με λογιστική συμφωνία και διαγραφή υποχρέωσης ΕΔΟΕΑΠ προς διαγνωστικό κέντρο

7.6 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης οδοντιατρικού προγράμματος

7.7 Σχετικά με διακοπή αδειών χρήσης λογισμικού

Θέμα 8ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

8.1 Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ποσού €#108.531,00#, βάσει αποφάσεων ΔΣ, από 31-5-2017 έως 4-1-2018