ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 8/15-2-2018

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την ΑΠΔ και τον ΕΦΚΑ

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με εξώδικες δηλώσεις εταιρειών με επιφύλαξη για καταβολή εργοδοτικής εισφοράς 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών

2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με εξώδικη δήλωση-πρόσκληση εταιρειών περί μη πληρωμής εργοδοτικής εισφοράς 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την επιστολή των ΕΤΑΣ για τροποποιήσεις επί του σχεδίου Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων ΕΔΟΕΑΠ

2.5 Ενημέρωση Δ.Σ. για αγωγές πρώην υπαλλήλων κατά ΕΔΟΕΑΠ

2.6 Ενημέρωση Δ.Σ. για το πόρισμα της Επιτροπής για την πρόσληψη ακτινολόγου

2.7 Κάλυψη με φύλαξη κτιρίου Ορμινίου έως τις 8μμ.

2.8 Σχετικά με προμήθεια αντιδραστηρίων

2.9 Κλήση του ΣΕΥΕ για συζήτηση αιτήματός του

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών

3.2 Αιτιολογημένες Εγκρίσεις ΤΥΠ Αθηνών

3.3 Περίθαλψη Εξωτερικού

3.4 Αίτηση ασφαλισμένης για οικονομική βοήθεια

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές

4.2 Αναστολές ασφάλισης

4.3 Απονομές επικούρησης

4.4 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικ. Ενίσχυσης

4.5 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

4.6 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι. Εξ ολοκλήρου υπαγωγή συζύγου στην ασφάλιση

ΙΙ. Συνέχιση ασφάλισης ενήλικου τέκνου με καταβολή εισφοράς

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 5-2-2018 έως και 11-2-2018

5.2 Σχετικά με ετήσιο απολογισμό διαχείρισης χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ

5.3 Σχετικά με υποβολή παραίτησης ακτινολόγου τεχνολόγου

5.4 Σχετικά με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ραδιολόγου Τ.Ε.

5.5 Σχετικά με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρού ακτινολόγου

5.6 Σχετικά με σύναψη σύμβασης με Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας

5.7 Σχετικά με καταβολή εφ’ άπαξ οικονομικής ενίσχυσης ασφαλισμένης

5.8 Σχετικά με απόφαση αγωγής κατά ΕΔΟΕΑΠ

5.9 Σχετικά με ΑΔΣ 27/17-5-2015 για χορήγηση προκαταβολής έναντι προσεχούς επικούρησης επόμενου μήνα

5.10 Σχετικά με την πρόσληψη Ελεγκτή Ιατρού