Συνεδριάσεις έτους 2018

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 9/21-2-2018

 

Θέμα 1ο:     Ανακοινώσεις και θέματα κ. Προέδρου

1.1   Κανονισμός Είσπραξης Εσόδων- Εγκύκλιος Υφυπουργού Εργασίας –Συνάντηση με Υφυπουργό Εργασίας- Συζήτηση και λήψη αποφάσεων

1.2  Ημερολόγιο  δικασίμων μηνός Μαρτίου 2018.

1.3 Σχετικά  με καταβολή ετήσιας εισφοράς έτους 2017 του ΕΔΟΕΑΠ προς την ΟΑΤΥΕ

Θέμα 2ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

 Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 3ο:     Διάφορα Θέματα

3.1 Σχετικά με αγορά holter πιέσεως του καρδιολογικού ιατρείου

3.2 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης εταιρείας

Θέμα 4ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

4.1 Έγκριση προκαταβολής δικαστικού ενσήμου €#5.724,43# επί  αποδόσει λογαριασμού για τη συζήτηση αγωγής κατά εταιρείας