ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 1/5/12 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ

24/4/2018

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ  ΑΠΟ 1/5/12 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ

 

Το Δ.Σ ΕΔΟΕΑΠ , μετά τη διενέργεια ελέγχου , εντόπισε λανθασμένο τρόπο υπολογισμού, από τις υπηρεσίες του Οργανισμού ,της επικούρησης δικαιοδόχων οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1/5/2012. Προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία , η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ  επαναπροσδιόρισε το ύψος των επικουρήσεων στο ορθό με βάση τις Καταστατικές διατάξεις  και αποφάσισε την καταβολή των αναδρομικών διαφορών που προέκυψαν, με την πληρωμή επικουρήσεων μηνός Μαΐου .

Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου όλων των αποφάσεων απονομής σύνταξης σε δικαιοδόχους από 1/5/2012 , εντοπίστηκαν 111 περιπτώσεις  στις οποίες δεν είχε γίνει ορθός υπολογισμός της δικαιούμενης επικούρησης.

Κατά τη ΣΔΣ 15/29-3-2018, το Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ αποφάσισε την άμεση  διόρθωση του λανθασμένου υπολογισμού  των συντάξεων  δικαιοδόχων από 1/5/2012 και την καταβολή των αναδρομικών διαφορών σε αυτούς για κάθε έναν χωριστά για το διάστημα από την έναρξη της συνταξιοδότησής τους έως και 30/04/2018 (εκτός των περιπτώσεων  συνταξιοδότησης δικαιοδόχων που βρίσκονται σε διακοπή για επανέλεγχο του δικαιουμένου ποσού, λόγω παρέλευσης της τριετίας από την ημερομηνία θανάτου του /της συζύγου τους ή του γονέα τους,  οπότε τα αναδρομικά αφορούν μέχρι την ημερομηνία διακοπής ). Το ποσό των αναδρομικών διαφορών για την ανωτέρω αιτία ανέρχεται στα 277.651,79 € και θα καταβληθεί στους δικαιούχους με την επόμενη πληρωμή μηνός Μαΐου 2018.

Είναι αυτονόητο ότι η Διοίκηση του Οργανισμού ,προβαίνει πάντα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση αδικιών και διόρθωσης λανθασμένων πρακτικών, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ.          

                                ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.     H ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

                 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ      ΑΝΤΖΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ