ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ

26/4/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ

Συνάδελφοι,

Πέντε μήνες μετά την ψήφιση του Νόμου 4498/2017 για τη δημιουργία του μεγάλου ΕΔΟΕΑΠ, ακόμη αυτός δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη, στερώντας από χιλιάδες νέους ασφαλισμένους μας την δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών που δικαιούνται και δημιουργώντας προβλήματα στην λειτουργία του Οργανισμού. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες και το ΔΣ του Οργανισμού έχουν υλοποιήσει άμεσα όλα όσα απαιτούνταν για την εφαρμογή του Νόμου, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αλλά και η ανεξήγητη κωλυσιεργία του Υπουργείου Εργασίας, δημιουργούν συνεχώς νέα εμπόδια δυσχεραίνοντας την μετάβαση του ΕΔΟΕΑΠ στη νέα εποχή.

Πιο συγκεκριμένα:

• Δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα ο Κανονισμός Είσπραξης Εσόδων παρά τη δέσμευση του υφυπουργού Εργασίας σε κοινή συνάντηση με τις Ενώσεις των εργαζομένων στα ΜΜΕ την 21η Μαρτίου.

• Με το επιχείρημα της μη έγκρισης του Κανονισμού Εσόδων, ο Ε.Φ.Κ.Α. δεν μας δίνει πρόσβαση στις υποδομές του, παρότι έχει συνυπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.

• Τις ασφαλιστικές εισφορές των νέων ασφαλισμένων τις εισπράττει ο ΕΦΚΑ χωρίς νομιμοποίηση εκ του νόμου. Από τα χρήματα που εισπράττει , έχει αποδώσει μία και μόνο φορά το ποσό των 550.000 ευρώ (εισφορές μηνός Δεκεμβρίου), χωρίς όμως να αποστείλει οποιαδήποτε πληροφόρηση για το ποιους υπόχρεους και ποιους ασφαλισμένους αφορά το συγκεκριμένο ποσό. Μάλιστα τις εισφορές υγείας τις στέλνει στον ΕΟΠΥΥ χωρίς αυτό να προβλέπεται από το νόμο.

• Ο ΕΦΚΑ δεν έχει τροποποιήσει τα πακέτα κάλυψης για τους ασφαλισμένους που υπάγονται πλέον σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία στον ΕΔΟΕΑΠ προκειμένου αυτοί να καλυφθούν από τον Οργανισμό. Αντιθέτως, βρήκε χρόνο και τροποποίησε τα πακέτα κάλυψης που ίσχυαν πριν το νέο νόμο για τον ΕΔΟΕΑΠ με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε οι παλιοί εργοδότες που είχαν ασφαλισμένους στον Οργανισμό να στείλουν εισφορές και για τους υπόλοιπους εργαζομένους τους –νέους ασφαλισμένους.

• Παράδοξο είναι ότι ο ΕΦΚΑ προσδιορίζει τον αριθμό των εργοδοτών των οποίων το προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού σύμφωνα με το Ν.4498/2017, σε 225, τη στιγμή που ο Οργανισμός μας μέχρι τη θέσπιση του προαναφερόμενου νόμου ασφάλιζε εργαζομένους σε 250 επιχειρήσεις, δηλαδή 25 περισσότερες και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας οι επιχειρήσεις ΜΜΕ στη χώρα που πρέπει να ασφαλίζουν τους εργαζόμενους είναι πάνω από 1.000. Έτσι εισπράττει εισφορές που ανήκουν στον ΕΔΟΕΑΠ αγνώστου ύψους.

• Ωστόσο οφείλουμε να επισημάνουμε ότι παρά τα έγγραφα του ΕΦΚΑ προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης όπου ζητά να του δοθούν τα στοιχεία των εταιριών internet , υπόχρεων στον ΕΔΟΕΑΠ, που έχει στο μητρώο online media, το Υπουργείο δεν ανταποκρίνεται δυσκολεύοντας και τον ΕΦΚΑ.

• Προβάλλονται συνεχώς αντιρρήσεις και τεχνικές δυσχέρειες για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι μέχρι δύο εργοδότες, καίτοι αυτοί καλύπτονται ως μισθωτοί από το Νόμο.

• Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι ο ΕΦΚΑ παρακρατά χωρίς κανένα νομικό έρεισμα Αγγελιόσημο άνω των 700.000 Ευρώ το οποίο όφειλε να έχει αποδώσει στον ΕΔΟΕΑΠ ενώ μετά την κατάργηση του μηχανισμού είσπραξης Αγγελιοσήμου του τέως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ουδεμία γνώση έχουμε για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την καταχώρηση και επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων εκ των οποίων νομίμως έχουμε λαμβάνειν μερίδιο. Επίσης ο ΕΦΚΑ δεν εφαρμόζει τις διατάξεις που προβλέπουν κατανομή του Αγγελιοσήμου (παρελθόντων ετών) ανά δίμηνο στον ΕΔΟΕΑΠ και τους λοιπούς δικαιούχους.

        

                                ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.     H ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

 

                 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ      ΑΝΤΖΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ