ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχετικά με την εγκύκλιο 5/2018

Αθήνα 11/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Σχετικά με την εγκύκλιο 5/2018)

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (ΦΕΚ 1582//8.5.2018 -Τεύχος Δεύτερο) και ο οποίος είναι ήδη ανηρτημένος στο site του Οργανισμού (www.edoeap.gr).  Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση για το περιεχόμενο και την εφαρμογή του.

Επιπλέον  έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού,  η εγκύκλιος Νο 5/2018 όπου αναφέρονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του. Η διαδικασία θα ξεκινήσει σύντομα,  μετά από  σχετική ενημέρωση και θα αφορά στο  μήνα Απρίλιο 2018.

Θα υποβάλλετε : 1.- Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (Α.Κ.Α. – αφορά στις αποδοχές και τις εισφορές τόσο των ασφαλισμένων όσο και του εργοδότη) και 2.- Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων μηνός Απριλίου 2018 (Α.Κ.Ε. – κατάσταση ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών). Για τις προθεσμίες υποβολής και καταβολής τους θα αναρτηθεί άμεσα σχετική ενημέρωση.

Η υποβολή των Α.Κ.Α. και Α.Κ.Ε. θα πραγματοποιείται  ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης που έχετε για την υποβολή ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ.

Για την υποβολή των Α.Κ.Α. και Α.Κ.Ε. περιόδου 12/2017-3/2018 θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι όσες Επιχειρήσεις ή Φορείς δεν έχουν καταβάλει  τα οριζόμενα εκ του Ν. 4498/2017 ποσά που αντιστοιχούν 1) στις ασφαλιστικές εισφορές  περιόδου 12/2017-3/2018, 2) στις 5 πρώτες δόσεις αναδρομικών εισφορών και 3) στο ποσοστό 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών για τους μήνες 12/2017, 1/2018, 2/2018 και 3/2018, θα πρέπει  έως 18/5/2018 να τακτοποιήσουν αυτές τις εκκρεμότητες (χωρίς επιβαρύνσεις ). Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής (18/5/2018) θα υπολογίζονται οι νόμιμες επιβαρύνσεις.

Όλοι οι υπόχρεοι που ανήκουν στο Μητρώο Εργοδοτών του ΕΔΟΕΑΠ και οι οποίοι καταβάλουν οποιαδήποτε οφειλή τους, θα πρέπει ταυτόχρονα με την πληρωμή τους να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο esoda@edoeap.gr, όπου να αναλύουν την συγκεκριμένη καταβολή τους ανάλογα με την κατηγορία της (π.χ. ασφαλιστικές  εισφορές μηνός 4/2018, δόση διακανονισμού εισφορών, 6η δόση αναδρομικών εισφορών Ν.4498, ποσοστό 2% επί του κύκλου εργασιών μηνός 4/2018 κλπ.).

Παρακαλούμε να ενημερώνεστε καθημερινά από το site του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..

Για πληροφορίες σε ότι αφορά την υποβολή των Α.Κ.Α. και Α.Κ.Ε. στην εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 7264368 κα Μπαμπαλιούτα , 210 7264396 κα Αντύπα και 210 7264369 κα Λουλέ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΑΝΤΖΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ

 

Δείτε το συνημμένο αρχείο