ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Εγκύκλιος Νο 6/2018

Εγκύκλιος   Νο 6/2018 

ΘΕΜΑ:«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΚΑ-ΑΚΕ                ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ»

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ https://apps.ika.gr/EDOEAPeAPD για την υποβολή των ΑΚΑ-ΑΚΕ είναι ήδη ενεργή στο site του Οργανισμού www.edoeap.gr

Ως υπόχρεοι εκ του Νόμου Ν4498/2017 θα πρέπει να υποβάλλετε : 1.- Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (Α.Κ.Α. – αφορά στις αποδοχές και τις εισφορές μηνός Απριλίου 2018 τόσο των ασφαλισμένων όσο και του εργοδότη) και 2.- Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων μηνός Απριλίου 2018 (Α.Κ.Ε. – κατάσταση ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών), με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης που έχετε για την υποβολή ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ.

Για όλους τους υπόχρεους η προθεσμία υποβολής των παραπάνω καταστάσεων και καταβολής των εισφορών  λήγει την 31/5/2018.  Για την διαδικασία παρακαλούμε να ενημερωθείτε από την εγκύκλιο Νο5  η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Όλοι οι υπόχρεοι που ανήκουν στο Μητρώο Εργοδοτών του ΕΔΟΕΑΠ και οι οποίοι καταβάλουν οποιαδήποτε οφειλή τους, θα πρέπει ταυτόχρονα με την πληρωμή τους να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο esoda@edoeap.gr, όπου να αναλύουν την συγκεκριμένη καταβολή τους ανάλογα με την κατηγορία της (π.χ. ασφαλιστικές  εισφορές μηνός 4/2018, δόση διακανονισμού εισφορών, 6η δόση αναδρομικών εισφορών Ν.4498, ποσοστό 2% επί του κύκλου εργασιών μηνός 4/2018 κλπ.).

Για πληροφορίες σε ότι αφορά την υποβολή των Α.Κ.Α. και Α.Κ.Ε. στην εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 7264368 κα Μπαμπαλιούτα , 210 7264396 κα Αντύπα και 210 7264369 κα Λουλέ.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

   ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ                                    ΑΝΤΖΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ