ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 14/22-3-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου

2.1 Επικύρωση δια περιφοράς απόφασης σχετικά με έγκριση άμεσης τοποθέτησης απινιδωτή σε ασφαλισμένο

2.2 Ενημέρωση και λήψη απόφασης Δ.Σ. για το πόρισμα της Επιτροπής για την πρόσληψη ακτινολόγου

2.3 Μνημόνιο συνεργασίας (Σύμφωνο Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας) 

Θέμα 3Ο: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Δ’ τρίμηνο 2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

3.1 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με τη λειτουργία του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και τον έλεγχο των δαπανών για εξετάσεις που αποστέλλονται για εξέταση εκτός Οργανισμού

Θέμα 4ο: Διόρθωση λανθασμένου υπολογισμού σύνταξης δικαιοδόχων για τους οποίους ο θάνατος του αμέσου μέλους επήλθε μετά τη 1/5/2012 και εντεύθεν (Εισηγητής: Διευθύντρια)

Θέμα 5ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

5.1 Αίτημα εταιρείας σχετικά με τις αναδρομικές εργατικές εισφορές  Ν. 4498/2017 για αποχωρήσαντα εργαζόμενο από την εταιρεία

Θέμα 6ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

6.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών

6.2 Εγκρίσεις / Αιτιολογημένες

6.3 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

6.3.1 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων #10.966,98#€

6.3.2 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #32.026,84#€

6.3.3 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #3.124,87#€

6.3.4 Εξόφληση ιατρών – διαγνωστικών #74.372,95#€

6.4 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT

6.5 Παραπεμπτικό για οφθαλμολογική πράξη

Θέμα 7ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

7.1 Μεταβολές

7.2 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

7.3 Αλλαγή ημερομηνίας αναστολής και επαναϋπολογισμός καταλογισμού οφειλών

7.4 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

    • Ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη συζύγων
    • Συνέχιση ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη συζύγου
    • Συνέχιση ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ενηλίκου τέκνου, λόγω αναπηρίας

Θέμα 8ο:     Διάφορα Θέματα

8.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 12-3-2018 έως και 18-3-2018

8.2 Λογιστική συμφωνία και διαγραφή υποχρέωσης ΕΔΟΕΑΠ προς διαγνωστικό κέντρο

Θέμα 9ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

9.1 Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ποσού €#149.376,97#, από 31-7-2017 έως 28-2-2018

9.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Ιανουαρίου 2018, ποσού €#172.138,61#

9.3 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά  μηνός Ιανουαρίου 2018, ποσού €#6.341,03#