ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Εγκύκλιος 12/2018

ΑΘΗΝΑ 27/07/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 12/2018

ΘΕΜΑ : « ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΚΑ & ΑΚΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12/2017-3/2018 ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4/2018-6/2018»

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π πρέπει:
1.- Να υποβάλλουν έως 30/9/2018 τις ΑΚΑ & ΑΚΕ για το διάστημα 1/12/2017 έως 31/3/2018,με τα ποσοστά που ορίζονται από το Νόμο 4498/2017 και τα πακέτα ασφάλισης που αναφέρονται στις εγκυκλίους του Οργανισμού
Επισημαίνεται ότι δεν θα καταλογισθεί επιβάρυνση για την ετεροχρονισμένη υποβολή τους .
2.- Να υποβάλλουν έως 30/9/2018 τις ΑΚΑ & ΑΚΕ για το διάστημα 1/4/2018-30/6/2018, όσοι δεν τις έχουν ήδη υποβάλλει, με τα ποσοστά που ορίζονται από το Νόμο 4498/2017 και τα πακέτα ασφάλισης που αναφέρονται στις εγκυκλίους του Οργανισμού
Για τις δηλώσεις αυτές θα καταλογιστούν οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις από τον Κανονισμό Εισπράξεως Εσόδων.
Οι υπόχρεοι εργοδότες που έχουν ήδη υποβάλει ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ για τα ως άνω διαστήματα και υποβάλουν για πρώτη φορά τις περιοδικές δηλώσεις τους στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π δε θα χρεωθούν προσαυξήσεις .
Παρακαλούμε να ενημερώνεστε καθημερινά από την ιστοσελίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
Για πληροφορίες σε ότι αφορά την υποβολή των Α.Κ.Α. και Α.Κ.Ε. στην εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:
210 7264368, 210 7264396 και 210 7264369.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΡΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ