ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 15/29-3-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το Μνημόνιο Συνεργασίας (Σύμφωνο Εχεμύθειας & Εμπιστευτικότητας)

2.2 Ενημερωτικό σημείωμα – Κοινωνικό Παντοπωλείο

2.3 Ενημερωτικό σημείωμα – Δωροεπιταγές

2.4 Ενημέρωση για το Μικροβιολογικό εργαστήριο

2.5 Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τους ιατρούς αορίστου χρόνου του Οργανισμού

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών

3.2 Απλοποίηση Διαδικασίας Χορήγησης Θεραπευτικών Μέσων Υψηλού Κόστους.

3.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ  Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1     Μεταβολές

4.2     Απονομή προσωρινής επικούρησης

4.3     Αιτήσεις ασφαλίστρων λόγω ανεργίας

  1. Αίτηση για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας
  2. Υπαγωγή σε μειωμένη εισφορά ασθενείας λόγω ανεργίας  –

4.4     Διάφορα ασφαλιστικά θέματα:

i. Ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη συζύγου

ii. Ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιοδόχων μελών

iii. Παράταση  ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη

iv. Συνέχιση ασφάλισης ενήλικων τέκνων με εισφορά

v. Συνέχιση ασφάλισης ενήλικου τέκνου λόγω αναπηρίας

4.5     Επίδομα  λεχωίδος

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 19-3-2018 έως και 25-3-2018

5.2 Σχετικά με Καταβολή Δώρου Πάσχα 2018

5.3 Σχετικά με κλήση

5.4 Σχετικά με κλήση

5.5 Σχετικά με προμήθεια νέου Router για το Γραφείο Θεσσαλονίκης

5.6 Ενημέρωση Δ.Σ σχετικά με διαδικασία προμηθειών

5.7 Αίτημα ασφαλισμένου

5.8 Σχετικά με προκαταβολή αποδοχών

Θέμα 6ο:     Εγκριση Διαφόρων Δαπανών

6.1 Εγκριση Κατάστασης Προμηθευτών 31/7/2017-28/2/2018

6.2 Εξόφληση Φ.Υ.Κ Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Φεβρουαρίου  2018 , ποσού €#1.008,38€#

6.3 Δυνατότητα συνταγογράφησης σε υπαλλήλους Βουλής με ασφαλιστικό φορέα ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 7ο: Διόρθωση λανθασμένου υπολογισμού σύνταξης δικαιοδόχων για τους οποίους ο θάνατος του αμέσου μέλους επήλθε μετά τη 1/5/2012 και εντεύθεν (Εισηγητής: Διευθύντρια)