ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 17/12-4-2018

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις και θέματα κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη νοσηλευτών

2.2 Απολογισμός δικασίμων Μαρτίου 2018

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Εισήγηση σχετικά με έγκριση δαπάνης φαρμάκου Keytruda

4.3 Εισήγηση σχετικά με έγκριση εξόφλησης τιμολογίου διαγνωστικού κέντρου

4.4 Εισήγηση σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για συνέχιση χορήγησης φαρμάκου

4.5 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

 

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές

5.2 Διαγραφές μελών ΕΣΗΕΑ

5.3 Απονομή προσωρινής επικούρησης

5.4 Επαναχορήγηση επικούρησης λόγω αναστολής εργασίας

5.5 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων

5.6 Ενημέρωση σχετικά με την εξαίρεση μείωσης 8% λόγω αναπηρίας από την επικούρηση που λαμβάνει λόγω γήρατος

5.7 Αιτήσεις για υπαγωγή σε μειωμένη εισφορά ασθενείας λόγω ανεργίας 

5.8 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα:

    Ι. Ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη συζύγου 

   ΙΙ. Συνέχιση ασφάλισης για εξυπηρέτηση στα ιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ

 

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 2-4-2018 έως και 8-4-2018

6.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 31-3-2018

6.3 Σχετικά με οφειλή ασφαλισμένου