ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

 Αθήνα, 27/9/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, στην προσπάθειά της να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ασφαλισμένους του, αποφάσισε να καταργήσει την υποχρέωση προσκόμισης από τον ασφαλισμένο παραπεμπτικού επίσκεψης, για την επίσκεψη σε συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΔΟΕΑΠ στα ιατρεία τους, αποφεύγοντας  με τον τρόπο αυτό οι ασφαλισμένοι την ταλαιπωρία να προσέρχονται πρώτα στους γιατρούς εντός του Οργανισμού για έκδοση παραπεμπτικού επίσκεψης, για το συμβεβλημένο γιατρό.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ θα πραγματοποιούν τις επισκέψεις τους στον συμβεβλημένο γιατρό, χωρίς δική τους συμμετοχή, έχοντας μαζί τους την ταυτότητά τους (ή διαβατήριο ή κάρτα ασφαλισμένου ΕΔΟΕΑΠ για όσους διαθέτουν), ώστε να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία.

Ο συμβεβλημένος ιατρός θα αποζημιώνεται απευθείας από τον ΕΔΟΕΑΠ με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση που ο γιατρός παραπέμπει μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε διαγνωστικές πράξεις- εξετάσεις (πχ τρίπλεξ καρδιάς) που διενεργεί ο ίδιος, ο ασφαλισμένος καταβάλλει στον γιατρό μόνον, το  προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής του επί της τιμής των εξετάσεων- πράξεων, όπως αυτό αναγράφεται στο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, που ο γιατρός εκδίδει και όπως αυτές ορίζονται από το κρατικό τιμολόγιο.

Η παραπάνω αλλαγή διαδικασίας έχει γνωστοποιηθεί στους συμβεβλημένους γιατρούς με επιστολή από τις 11/9/2018.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ