Τα Νέα της ΟΑΤΥΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

————————————————————————————————————————————–

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΡΠΕΤΑΣ Γεώργιος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΚΑΝΑΣ Μάρκος (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΛΑΣ Δημήτριος (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

ΤΑΜΙΑΣ : ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ Γεώργιος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ : ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ Ιωάννης (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αλφαβητικά)

ΑΒΡΑΜΗΣ Θεόδωρος (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μαρία (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΔΙΓΚΟΛΗΣ Γεώργιος (T.Y.Π.Ε.Τ.)

ΛΑΙΝΑΣ Ανδρέας (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Νικόλαος (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)