ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Συνεργασία ΕΔΟΕΑΠ με τον όμιλο Affidea

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, στην προσπάθειά της να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ασφαλισμένους του και ιδιαιτέρως τους νέους ασφαλισμένους της περιφέρειας, υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το δίκτυο της AFFIDEA.

Η AFFIDEA αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 1430 συνεργαζόμενους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων σε όλη τη χώρα, 19 ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα και περισσότερα από 315 ακόμα συνεργαζόμενα, κατανεμημένα σε κάθε περιφέρεια και νομό της Ελλάδας.

Ανήκει στην Waypoint Capital, έναν από τους μεγαλύτερους –παγκοσμίως- παρόχους υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με τομείς δραστηριότητας τις απεικονιστικές εξετάσεις, τις εξετάσεις βιοπαθολογίας και ακτινοθεραπείας.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το συγκεκριμένο δίκτυο στους ασφαλισμένους μας περιλαμβάνουν ιατρικές επισκέψεις για όλες τις ειδικότητες, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπευτική φροντίδα. Επιπλέον παρέχεται οδοντιατρική φροντίδα από δίκτυο οδοντιάτρων, με ειδικές εκπτωτικές τιμές για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες θα ισχύουν πανελλαδικά για όλους τους ασφαλισμένους στον ΕΔΟΕΑΠ. Οι ασφαλισμένοι μας της περιφέρειας, αποκτούν για πρώτη φορά πρόσβαση σε μεγάλο δίκτυο συμβεβλημένων γιατρών, με δωρεάν (για τους ίδιους) επίσκεψη, καθώς και πρόσβαση σε διαγνωστικά κέντρα για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων, καταβάλλοντας μόνον το  προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής τους επί του κρατικού τιμολογίου, αποφεύγοντας πλέον την ταλαιπωρία της προπληρωμής από τους ίδιους και της αποστολής των αποδείξεων για να πιστωθούν εκ των υστέρων τα ποσά που δικαιούνται από τον ΕΔΟΕΑΠ.

Για τις παραπάνω παροχές, οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού θα πρέπει να καλούν  στο, αποκλειστικό για τον ΕΔΟΕΑΠ, συντονιστικό – τηλεφωνικό κέντρο της AFFIDEA, στο τηλέφωνο 213 0900910,  (από 8:00 έως 20:00) για να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους σε γιατρό (βάσει ειδικότητας και περιοχής εξυπηρέτησης) ή σε διαγνωστικά κέντρα. Για την ταυτοποίησή του κάθε ασφαλισμένος θα πρέπει να δηλώνει τον ΑΜΚΑ του και, για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, τις επιθυμητές ημέρες και ώρες για το ραντεβού. Μέσα σε λίγη ώρα και οπωσδήποτε την ίδια ημέρα, το συντονιστικό κέντρο θα ενημερώνει τον ασφαλισμένο για την ώρα και ημέρα του ραντεβού. Ως προς τις διαγνωστικές εξετάσεις, το διαγνωστικό κέντρο, θα επικοινωνεί  με τον ασφαλισμένο, για τον προγραμματισμό του ραντεβού και τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει για κάθε διαγνωστική εξέταση.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ θα πραγματοποιούν τις επισκέψεις τους στον γιατρό έχοντας μαζί τους την ταυτότητά τους (ή διαβατήριο ή κάρτα ασφαλισμένου ΕΔΟΕΑΠ για όσους διαθέτουν) ώστε να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία. Ως προς τις διαγνωστικές εξετάσεις θα προσκομίζουν, επί πλέον των παραπάνω, το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό που έχουν λάβει από τον γιατρό. Θα εξετάζονται στον γιατρό χωρίς την καταβολή ποσού συμμετοχής ή οποιουδήποτε άλλου αντιτίμου, ενώ στην περίπτωση που πραγματοποιήσουν διαγνωστικές εξετάσεις θα ενημερώνονται αντιστοίχως για το ποσό συμμετοχής που θα πρέπει να καταβάλουν, το οποίο θα αναγράφεται άλλωστε και στο παραπεμπτικό. Ειδικά για τις περιπτώσεις διενέργειας φυσικοθεραπειών και οδοντιατρικών εργασιών, οι ασφαλισμένοι θα ενημερώνονται για τις χρεώσεις τους από το συντονιστικό κέντρο.

Όλοι οι ασφαλισμένοι μας μπορούν, πριν κλείσουν το ραντεβού τους καλώντας στο συντονιστικό – τηλεφωνικό κέντρο (213 0900910), να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα https://edoeap.affideanet.gr/ ή από το αντίστοιχο πεδίο για το δίκτυο της AFFIDEA στον ιστότοπο του Οργανισμού μας (www.edoeap.gr), ποιος/ποιοι γιατροί της ειδικότητας που επιθυμούν να επισκεφθούν ή ποιο διαγνωστικό κέντρο μπορεί να τους εξυπηρετήσει στην περιοχή τους.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ, που βρίσκονται πλέον διασκορπισμένοι σε όλη τη χώρα, θα αποκτήσουν -και μέσω του δικτύου της AFFIDEA- τις παροχές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του υψηλού επιπέδου που παρέχει ο ΕΔΟΕΑΠ στους ασφαλισμένους του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ