ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απάντηση στις επιστολές των μελών του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ κ. Καρούτζου και κ. Σταθάτου περί δήθεν «παραποίησης πρακτικών»

Κυρία Σταθάτου και κύριε Καρούτζε,

Η απόφασή σας να απευθυνθείτε στον εισαγγελέα, αξιώνοντας να σας δοθούν τα ηχογραφημένα πρακτικά των συνεδριάσεων 35, 36, 37, 38, 39 και 42 του 2018, πέρα από προσχηματική, είναι μια ενέργεια που στρέφεται ευθέως εναντίον ενός Οργανισμού που υποτίθεται ότι υπηρετήσατε και υπηρετείτε ακόμη. Ιδιαίτερα η αναφορά σας και ο ισχυρισμός σας, προκειμένου να αποσπάσετε την παραγγελία του εισαγγελέα, ότι «ο ΕΔΟΕΑΠ είναι φορέας Γενικής Κυβέρνησης», την ίδια στιγμή που δίνουμε σκληρή μάχη να μην συμβεί αυτό, θα γραφεί στις πιο μαύρες σελίδες υπονόμευσης -από μέσα- του Οργανισμού μας.

Επί της ουσίας τώρα των αιτιάσεών σας, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το αίτημά σας για τη συνεδρίαση 35 του ΔΣ ικανοποιήθηκε ήδη στις 27/9/2018, οπότε και αποδεχτήκατε να ακροαστείτε, παρουσία του Γενικού Γραμματέα, το ηχητικό απόσπασμα του σημείου που ζητήσατε. Τα υπόλοιπα αιτήματά σας, για τα υπόλοιπα ηχητικά αποσπάσματα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι μπορούν να ικανοποιηθούν ως προς την ακρόασή τους με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα, σε συναντήσεις που θα προγραμματιστούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον μας καθορίσετε το θέμα της ημερήσιας διάταξης και το σημείο, για το οποίο ενδιαφέρεστε. Τα ηχογραφημένα πρακτικά, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, αφενός μεν χρησιμεύουν για την κατά το δυνατόν πιστότερη καταγραφή των επίσημων εγγράφων πρακτικών και φυλάσσονται στη γραμματεία του ΔΣ, αφετέρου δε δεν επιτρέπεται να διανέμονται, καθώς εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων μας.

Με την αίτησή σας στον εισαγγελέα υπηρεσίας θέτετε ένα μείζον θέμα αξιοπιστίας για το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ και επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, καθώς συνιστά απόπειρα συκοφάντησης του Οργανισμού, εμού προσωπικά,  άλλων μελών του ΔΣ, αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων.

Σύμφωνα με το γραπτό κείμενο της αίτησής σας, εκφράζετε τον ισχυρισμό: «Θεωρούμε πως το περιεχόμενο των αποφάσεων του ΔΣ έχει αλλοιωθεί». Ο ανυπόστατος αυτός ισχυρισμός είναι απαράδεκτος και συκοφαντικός. Σας καλούμε, λοιπόν, να προσκομίσετε στον εισαγγελέα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχετε, ώστε να ερευνηθεί εξονυχιστικά το θέμα. Ο ισχυρισμός σας αυτός, μαζί με την αδίσταχτη αυτο-κατάταξή σας στους αυτόκλητους υποστηριχτές της ένταξης του Οργανισμού μας στη Γενική Κυβέρνηση,  δείχνει ότι κηρύσσετε πόλεμο στον ΕΔΟΕΑΠ για ιδιοτελείς σκοπούς, με προφανή σκοπό την κατασυκοφάντηση και τον εκφοβισμό των  μελών του ΔΣ.  Πρόσχημά σας η μη μετατροπή των συμβάσεων δύο υπαλλήλων σε αορίστου χρόνου μετά από εξάμηνη μόνον θητεία στον Οργανισμό, την ώρα μάλιστα που ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους για άλλους έξι μήνες, όπως προέβλεπε και η εισήγηση.

Οι πράξεις σας αυτές βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Οργανισμού και θυμίζουν, ακουσίως θέλω να ελπίζω, συμβόλαιο θανάτου κατά του ΕΔΟΕΑΠ.

Την ίδια τακτική άλλωστε, ακολουθείτε επί μήνες τώρα, φέροντας τον ΕΔΟΕΑΠ σε αντιπαράθεση, χωρίς λόγο και αιτία, με όλους τους φορείς: Κυβέρνηση, υπουργείο Εργασίας, ΕΦΚΑ, Ενώσεις, εργαζομένους, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ κ.ά., προκαλώντας ζημιά στα συμφέροντα του ΕΔΟΕΑΠ.   

Παραποίηση των πρακτικών ή της ελληνικής γλώσσας;

Μας κατηγορείτε για παραποίηση των πρακτικών της συνεδρίασης 35 του ΔΣ (19/7/2018) σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων δύο υπαλλήλων. Ας δούμε, λοιπόν,  την ημερήσια διάταξη για το επίμαχο θέμα, τις εισηγήσεις των προϊσταμένων καθώς και την απόφαση της ψηφοφορίας στο ΔΣ.

α). Ποιο ήταν το θέμα που συζήτησε το νέο ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ στις 19-7-2018;

Όπως βλέπουμε στην ημερήσια διάταξη της 19ης Ιουλίου τρέχοντος έτους, δηλαδή μόλις 20 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης, θέμα συζήτησης ήταν η ανανέωση συμβάσεων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα στην ημερήσια διάταξη αναγράφεται: «Θέμα 6.9 Σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων υπαλλήλων (σελ.69)».

Για όσους γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για το θέμα της συζήτησης. Δεν υπάρχει κανένα θέμα συζήτησης για μετατροπή της σύμβασης των δύο υπαλλήλων σε αορίστου χρόνου, αλλά μόνον θέμα ανανέωσης της σύμβασής τους, η οποία ήταν εξάμηνης διάρκειας και έληγε μετά από κάποιες ημέρες.

Εικ. 1. Το επίμαχο απόσπασμα (6.9) της ημερήσιας διάταξης

β) Ποια ήταν η εισήγηση των προϊσταμένων των δύο υπαλλήλων;

Και για τους δύο υπαλλήλους, η εισήγηση των δύο προϊσταμένων ήταν η ανανέωση της σύμβασής τους. Συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε από την εισήγηση προτείνεται για την πρώτη υπάλληλο: «.. η ανανέωση της σύμβασης εργασίας της», όπως αναφέρεται επί λέξει στην εισήγηση της προϊσταμένης της και για το δεύτερο: «Όπως ανανεωθεί η σύμβαση με τον κ. … κατά την κρίση του ΔΣ».

Επομένως και στις εισηγήσεις των προϊσταμένων των δύο υπαλλήλων αναφέρεται σαφώς ότι προτείνεται η ανανέωση των συμβάσεών τους και πουθενά η μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου.


Εικ. 2 και 3: Οι εισηγήσεις για τους δύο υπαλλήλους. Προτείνεται ανανέωση και στις δύο περιπτώσεις

γ) Τι ψήφισε το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ στην συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου;

Όπως φαίνεται από τα πρακτικά της συνεδρίασης, το ερώτημα που θέτει ο πρόεδρος του ΔΣ κατά τη συνεδρίαση είναι: «Ανανεώνονται; Εγκρίνονται;» Και η απάντηση που δίνεται κατά την ψηφοφορία είναι: «Εγκρίνονται».

Επομένως το ΔΣ ψήφισε ότι εγκρίνεται η ανανέωση των συμβάσεών τους. Το «ανανεώνονται» και «εγκρίνονται» της ψηφοφορίας αφορά στην ανανέωση της σύμβασής τους και όχι τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και ενώ υπάρχει αίτημα για διευκρίνιση ψήφου μέλους του ΔΣ, ακούγεται ο κ. Καρούτζος, με προφανή στόχο να αλλάξει τη ληφθείσα απόφαση,  να λέει: «Αυτές, αορίστου χρόνου, όπως τις κάνουμε» και η διευθύντρια του Οργανισμού (επισημαίνεται ότι δεν έχει δικαίωμα ψήφου) να απαντά: «Ναι, ναι, αορίστου χρόνου». Κανένα μέλος του ΔΣ δε δίνει σημασία σε αυτές τις τοποθετήσεις που έγιναν μετά την ψηφοφορία, καθώς τοποθετείται το μέλος του ΔΣ που ζήτησε να διευκρινίσει την ψήφο του. Ουδεμία αμφιβολία υπάρχει, λοιπόν, ως προς τη συγκεκριμένη απόφαση, που ήταν η ανανέωση των συμβάσεων των δύο υπαλλήλων, όπως και οι σχετικές εισηγήσεις και όχι βεβαίως η μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου.

Η επικύρωση των πρακτικών της συγκεκριμένης συνεδρίασης έχει την υπογραφή του απαραίτητου αριθμού των μελών του ΔΣ και έγινε αφού εδόθη προθεσμία μιας εβδομάδας, προκειμένου να ερευνηθεί πλήρως το θέμα.

Εικόνα 4.: Το επίμαχο απόσπασμα του πρακτικού. «Ανανεώνονται, εγκρίνονται»

δ) Πώς μια σύγχυση που προκαλεί ο ίδιος ο καταγγέλλων βαπτίζεται παραποίηση πρακτικών;

Ούτε από την ημερήσια διάταξη ούτε από τις εισηγήσεις των προϊσταμένων ούτε από την απόφαση που ελήφθη φαίνεται ότι παραποιήθηκε οτιδήποτε σε ό,τι αφορά την απόφαση, που ήταν η ανανέωση των συμβάσεων των δύο υπαλλήλων. Επισημαίνουμε ότι η νέα διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ θέλει να εφαρμόζει ενιαίους και λογικούς κανόνες για όλους τους υπαλλήλους του Οργανισμού. Η απόφαση για ανανέωση και όχι μετατροπή σε αορίστου χρόνου απορρέει από την πεποίθησή μας ότι έξι μήνες είναι μικρό χρονικό διάστημα, για να μετατρέψεις μια σύμβαση οποιουδήποτε υπαλλήλου σε αορίστου χρόνου και ότι εύλογο χρονικό διάστημα είναι το ένα έτος.

Η σύγχυση στη συγκεκριμένη περίπτωση προκαλείται μετά την ψηφοφορία και την απόφαση, με την παρέμβαση του κ. Καρούτζου, ο οποίος μιλά για «αορίστου χρόνου». Το νέο ΔΣ, που είχε αναλάβει μόλις 20 ημέρες πριν, υποτίθεται ότι όφειλε να γνωρίζει ότι αυτή ήταν η πρακτική του προηγούμενου ΔΣ, δηλαδή όταν μια εξάμηνη σύμβαση λήγει να μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, βαπτιζόμενη, όμως, παραπλανητικά ως «ανανέωση».

Από πότε, όμως, αποτελεί θέσφατο ότι η πρακτική μιας διοίκησης, η οποία μάλιστα είναι παραπλανητική (αφού ονομάζει ανανέωση τη μετατροπή μιας σύμβασης σε αορίστου χρόνου),  πρέπει να συνεχίζεται από την επόμενη;

Εδώ βρίσκεται και η απόπειρα παγίδευσης του νέου ΔΣ από τον πρώην Πρόεδρο, ο οποίος απαιτεί να εφαρμοστεί ως ντιρεκτίβα από το νέο ΔΣ η πρακτική των δικών του ημερών. Κανείς από το νέο ΔΣ δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να μην ανανεώνονται οι εξάμηνες συμβάσεις υπαλλήλων, αν αξιολογούνται θετικά και προσφέρουν στον ΕΔΟΕΑΠ, όπως συνέβη με τους δύο συγκεκριμένους υπαλλήλους. Άλλο όμως η ανανέωση της σύμβασης, την οποία ενέκρινε με την ψήφο του το ΔΣ στη συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου και άλλο η απόπειρα παγίδευσης του από τον τέως πρόεδρο σε μια απόφαση που δεν έλαβε. Ακόμη περισσότερο η αμετροεπής και συκοφαντική κατηγορία περί παραποίησης μιας απόφασης, για την οποία δε χωράει η παραμικρή αμφιβολία.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ως Πρόεδρος δεν υπέγραψα τη μετατροπή των συμβάσεων των δύο υπαλλήλων σε αορίστου χρόνου και ζήτησα να υπογραφούν συμβάσεις ανανέωσης για ένα ακόμη εξάμηνο, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη από το νέο ΔΣ. Παρεμπιπτόντως, όλες οι συμβάσεις υπαλλήλων, που υπέγραψε το νέο ΔΣ, πλην μιας τομεάρχου (λόγω της θέσης ευθύνης που κατείχε), ήταν εξάμηνης διάρκειας.

Δυστυχώς, πολλές φορές οι άνθρωποι καθοδηγούνται από τα πάθη τους και όχι από τον ορθό λόγο. Καθένας μπορεί να καταλάβει γιατί ο τέως Πρόεδρος θορυβεί ασκόπως. Νομίζει ότι θα εκφοβίσει τα μέλη του σημερινού ΔΣ και θα πείσει κάποιους αφελείς ότι όλοι είμαστε ίδιοι, ενώ γνωρίζει καλά ότι δεν έχουμε όλοι τις ίδιες «συγγενείς» ευαισθησίες… 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Σταύρος Καπάκος

 

Υ.Γ.  Οι εγκαλούντες την πλειοψηφία του Δ.Σ., κυρία Σταθάτου και κ. Καρούτζος επέλεξαν, για δεύτερη φορά, να μην παρίστανται στη συνεδρίαση του ΔΣ κατά την ώρα που  δίδονταν οι απαραίτητες απαντήσεις και κατέρρεαν οι αιτιάσεις τους.