ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Εν όψει της Δ΄ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έχει οριστεί την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00 στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  25 παρ. 2 του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π τα μέλη που προέρχονται εκτός του Νομού Αττικής, λόγω της δυσκολίας της μετακίνησής τους, μπορούν να αντιπροσωπεύονται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έως δέκα ακόμη μέλη κατ’ ανώτατο όριο και τουλάχιστον οκτώ .

Σε αυτήν την περίπτωση καλύπτονται τα έξοδα (του εκπροσωπούντος μέλους) με πάγια αποζημίωση 50 ευρώ (καθαρό ποσό), καταβολή αντιτίμου αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης ή άλλου μέσου μαζικής μεταφοράς ή χιλιομετρικής απόστασης με 0,30/χιλιόμετρο ευρώ (καθαρό ποσό), με την προσκόμιση των αποδείξεων διοδίων, καθώς και (έως) 80 ευρώ για διανυκτέρευση σε όλους όσοι δεν προσέλθουν αεροπορικώς.

Η πιστοποίηση των εκπροσώπων θα γίνεται στο χώρο διεξαγωγής της Συνέλευσης (ξενοδοχείο Κάραβελ) από αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΔΟΕΑΠ.

 Οι εκπρόσωποι θα πρέπει να προσκομίσουν:

  • Έγγραφη  εξουσιοδότηση (του κάθε μέλους που εξυπηρετούν)
  • Απόδειξη Πώλησης Εισιτηρίων και κάρτα επιβίβασης ή εισιτήριο άλλου μέσου μαζικής μεταφοράς
  • Αποδείξεις διοδίων (στην περίπτωση μετάβασης με αυτοκίνητο)
  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών ξενοδοχείου (σε περίπτωση διαμονής για όσους μεταβούν οδικώς ή με μέσο μαζικής μεταφοράς εκτός αεροπλάνου)
  • Φωτοαντίγραφο εγγράφου που θα αναγράφεται ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο είναι δικαιούχοι
  • Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους και την αρμόδια ΔΟΥ

Η καταβολή των εξόδων θα γίνει με κατάθεση του σχετικού ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εκπροσώπων, τις επόμενες ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ