ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Αθήνα, 27  Νοεμβρίου 2018

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ ανακοινώνει την παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών μέχρι          07-12-2018 του Διαγωνισμού «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ».

Παρατίθεται η σχετική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ σας  προσκαλεί να  αποστείλετε  οικονομική Προσφορά για την παροχή  τεχνικών εργασιών αποκατάστασης βλαβών  (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές  και λοιπές εργασίες),   στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Οργανισμού στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ή μέρος αυτών, μόνο Αθήνα ή μόνο Θεσσαλονίκη:

Σισίνη     18  Ιλίσια: Κτίριο συνολικού εμβαδού 5.074 τ.μ. και αποτελείται από 7 ορόφους και 3 υπόγεια.

Ορμινίου  38  Ιλίσια: Κτίριο συνολικού εμβαδού 2.411 τ.μ. και αποτελείται από 7 ορόφους και 2 υπόγεια.

Τσιμισκή 43 – Θεσσαλονίκη: Γραφεία εμβαδού 499 τ.μ. στον 4ο όροφο.

Βασιλέως Ηρακλείου 40 – Θεσσαλονίκη: Φυσικοθεραπευτήριο εμβαδού 250 τ.μ. στον 2ο όροφο.

 

Η αποκατάσταση των βλαβών  θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο οφείλουν να διαθέτουν οι υποψήφιοι, ο δε αριθμός και η ειδικότητα του προσωπικού  θα αναφέρεται στην προσφορά.

 

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τιμές κόστους ανά επίσκεψη και εργατοώρα  για σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης από τον ΕΔΟΕΑΠ για ένα (1) επιπλέον έτος με τις ίδιες τιμές:

 • Αποκατάσταση βλαβών υδραυλικών εγκαταστάσεων.

(π.χ. μηχανισμοί σε καζανάκια WC, απόφραξη νιπτήρων και αποχετευτικών δικτύων)

 

 • Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

(π.χ. αντικατάσταση λαμπτήρων και μετασχηματιστών σε φωτιστικά σώματα, αντικατάσταση των μηχανισμών ένδειξης εισόδου στα ιατρεία, λειτουργικός έλεγχος των φωτιστικών ασφαλείας)

 

 • Ξυλουργικές εργασίες.

(π.χ. αντικατάσταση κλειδαριών σε ντουλάπες και συρταριέρες)

 

 • Επισκευές αλουμινίων.

(π.χ. αντικατάσταση μηχανισμών σε παράθυρα, ρύθμιση πορτών πυρασφάλειας)

 

 • Μικρο-οικοδομικές εργασίες.

(π.χ. στερέωση αντικειμένων σε τοίχους, στοκάρισμα – σπατουλάρισμα τοίχων)

 

 • Ελαιοχρωματισμούς.

(π.χ. ελαιοχρωματισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων)

 

 • Μικρο-εργασίες.

(π.χ. επισκευή καρεκλών, επισκευή τροχήλατων τραπεζιδίων ιατρείων, αντικατάσταση ταπετσαριών σε εξεταστικές κλίνες και πολυθρόνες)

 

Οι προσφορές   θα πρέπει να υποβληθούν  στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, ώρες 08.00 – 16.00  σε σφραγισμένο  φάκελο   ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς από τους ενδιαφερόμενους, το αργότερο  έως την  Παρασκευή  7 Δεκεμβρίου 2018. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Οι προσφορές  θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1. Τρόπο  πληρωμής και ημέρες πίστωσης.
 2. Χρόνο ανταπόκρισης παροχής υπηρεσιών.
 3. Όλες τις σχετικές  άδειες και πιστοποιήσεις που  διαθέτετε.
 4. Σύντομο profile  της  εταιρείας  σας & ενδεικτικό ενεργό πελατολόγιο.

Οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος  σκόπιμο, μπορεί να  αποσταλεί  με  την προσφορά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κ. Γ. Μαυρίδη στο τηλ. 210-7264421 (email: mavridis@edoeap.gr).