Συνεδριάσεις έτους 2018

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 32/30-6-2018

Συγκρότηση νέου Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ σε Σώμα