ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 33/4-7-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την συνάντηση που ζητά η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου με το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ

2.3 Σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υπογραφής εξερχομένων εγγράφων του Οργανισμού

2.4 Σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιότητας εγκρίσεως δαπανών

2.5 Σχετικά με ipad και κινητά μελών Δ.Σ. του Οργανισμού, αποζημιώσεις και θέματα Διοίκησης

2.6 Συνεδριάσεις Δ.Σ. μηνός Ιουλίου

2.7 Ορισμός εκπροσώπων στην ΟΑΤΥΕ

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

3.1     Αιτήσεις εταιρειών για ρύθμιση των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές & ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών του 4498/2017 βάσει του Ν.4152/2013-πάγια ρύθμιση (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του Ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα).

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών

4.2 Περίθαλψη Εξωτερικού

4.3 Ειδικά Βοηθήματα

4.4 Εγκρίσεις / Αιτιολογημένες

4.5 Ενημέρωση Δ.Σ. για τα πορίσματα της Επιτροπής Έγκρισης Φαρμάκων

4.6 Θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές

5.2  Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

5.3 Απονομή προσωρινής επικούρησης λόγω αναπηρίας

5.4 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

5.5 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας

5.6 Αναπροσαρμογή επικούρησης λόγω αναπροσαρμογής ποσού κύριας σύνταξης

5.7 Αναπροσαρμογή επικούρησης λόγω προσθήκης τμήματος

5.8 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

5.9 Απονομή ποσού εφάπαξ οικον. ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα

5.10 Αίτηση απονομής επικούρησης και ενεργοποίησης κλάδου περίθαλψης λόγω θανάτου συζύγου

5.11 Παράταση ασφάλισης στον κλάδο ασθενείας δικαιοδόχου τέκνου

5.12 Αιτήσεις ασφαλίστρων ασθενείας λόγω ανεργίας

5.13 Διόρθωση απόφασης ΣΔΣ 26/17-5-2018 ως προς το ποσό καταλογισμού εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

5.14 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη συζύγου

Συνέχιση ασφάλισης ενήλικου τέκνου με εισφορά

Θέμα 6ο:     Ετήσια Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ για τα οικονομικά στοιχεία 2017 (Εισηγητής: Διευθύντρια)

Θέμα 7ο:     Ενημέρωση Δ.Σ. για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Ιουνίου 2018 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 8ο:     Διάφορα Θέματα

8.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 11-6-2018 έως και 25-6-2018

8.2 Σχετικά με οφειλές ασφαλισμένων και ρύθμιση αυτών

8.3 Σχετικά με αίτηση πληρωμής δικηγόρων μελών της Εφορευτικής Επιτροπής στις Αρχαιρεσίες της 13-15/6/2018

8.4 Ορισμός επιτροπών για την ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών

Θέμα 9ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών9.1 

9.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Απριλίου 2018

9.2 Εξόφληση Φ.Υ.Κ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Μαΐου 2018

9.3 Εξόφληση Φ.Υ.Κ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Μαΐου 2018