ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 34/11-7-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την συνάντηση με τον ΕΦΚΑ νέα μέλη και κάλυψή τους

2.2 Ορισμός εκπροσώπων στην ΟΑΤΥΕ (Σελ.1)

2.3 Έγκριση δια περιφοράς αποφάσεως που αφορούσε στην Σύναψη σύμβασης με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο(Σελ.2)

2.4 Έγκριση δια περιφοράς αποφάσεως που αφορούσε στο άνοιγμα περιόδου υποβολής ΑΚΑ & ΑΚΕ 4ου 2018 (Σελ.3)

2.5 Έγκριση δια περιφοράς αποφάσεως που αφορούσε στην καταβολή ποσού παρακρατημένης επικούρησης για διακανονισμένη οφειλή (Σελ.4)

2.6 Έγκριση δια περιφοράς αποφάσεως που αφορούσε στον κατάλογο εξειδικευμένων εξετάσεων που αφορούν καρκινοπαθείς (Σελ.5)

2.7 Έγκριση δια περιφοράς αποφάσεως που αφορούσε στα Ειδικά θέματα & Εγκρίσεις  του ΤΥΠ Αθηνών (Σελ.6)

2.8 Αίτηση ακυρώσεως και αιτήσεις αναστολών εκτέλεσης (Σελ.7)

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) (Σελ. 80)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών (Σελ. 97)

4.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων

4.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων

4.5 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων

4.6 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων

4.7 Εξόφληση ιατρών – διαγνωστικών

4.8 Έλεγχος τιμολογίων διαγνωστικών εξετάσεων διαγνωστικών κέντρων (Σελ. 111)

4.9 Κατάσταση δαπανών περίθαλψης εξωτερικού μέσω ΕΟΠΥΥ (Σελ. 124)

4.10 Έγκριση ακοστολόγητων εξετάσεων (Σελ. 128)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Mεταβολές (Σελ.139)

5.2  Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (Σελ. 140)

5.3 Απονομή προσωρινής επικούρησης λόγω αναπηρίας (Σελ. 143)

5.4 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (Σελ. 146)

5.5  Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας (Σελ. 148)

5.6 Αναπροσαρμογή επικούρησης λόγω αναπροσαρμογής ποσού κύριας σύνταξης (Σελ. 150)

5.7 Αναπροσαρμογή επικούρησης λόγω προσθήκης τμήματος (Σελ. 153)

5.8 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) (Σελ. 164)

5.9 Απονομή ποσού εφάπαξ οικον. ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα (Σελ. 166)

5.10 Αίτηση απονομής επικούρησης και ενεργοποίησης κλάδου περίθαλψης λόγω θανάτου συζύγου (Σελ. 168)

5.11  Παράταση ασφάλισης στον κλάδο ασθενείας δικαιοδόχου τέκνου (Σελ.171)

5.12 Αιτήσεις ασφαλίστρων ασθενείας λόγω ανεργίας (Σελ.175)

5.13 Διόρθωση απόφασης ΣΔΣ 26/17-5-2018 ως προς το ποσό καταλογισμού εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας (Σελ.180)

5.14  Διάφορα ασφαλιστικά θέματα: (Σελ.181)

i. Ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη συζύγου

ii.Συνέχιση ασφάλισης ενήλικου τέκνου με εισφορά

Θέμα 6ο:     Ετήσια Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ για τα οικονομικά στοιχεία 2017 (Εισηγητής: Διευθύντρια)   (ΣΕΛ.186)

Θέμα 7ο:     Ενημέρωση Δ.Σ. για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Ιουνίου 2018 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Διευθύντρια) (ΣΕΛ. 191)

 

Θέμα 8ο:     Διάφορα Θέματα

8.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 2-7-2018 έως και 8-7-2018 (Σελ. 200)

8.2 Σχετικά με χορήγηση κατασκηνωτικού επιδόματος 2018 (Σελ. 201)

8.3 Σχετικά με αίτηση πληρωμής δικηγόρων και ανέργων μελών της Εφορευτικής Επιτροπής στις Αρχαιρεσίες της 13-15/6/2018 (Σελ. 203)

8.4 Σχετικά με καταβολή επιδόματος αδείας 2018 (Σελ. 206)

8.5 Άνοιγμα νέου Τραπεζικού Λογαριασμού για την σύνδεση με τις εισπράξεις από την Ειδική Εισφορά 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης.(Σελ. 207)

8.6 Σχετικά με διαγραφή οφειλών ασφαλισμένων πέραν της εικοσαετίας (Σελ. 209 )

8.7 Σχετικά με άδεια υπαλλήλου άνευ αποδοχών (Σελ. 211)

8.8 Σχετικά με συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και θεώρησης φαρμάκων υψηλού κόστους (Σελ. 216)

8.9 Σχετικά με ανάγκη κάλυψης λειτουργικών θέσεων ιατρικών υπηρεσιών (Σελ. 217)

8.10 Σχετικά με μεταφορά εισπράξεων ασφαλιστικών εισφορών σε λογαριασμό διαχείρισης ΕΤΕ μέσω e-banking (Σελ. 218)

8.11 Σχετικά με προκαταβολή αποδοχών υπαλλήλου (Σελ. 220)

8.12 Σχετικά με παραγγελία υλικών εμφυτευμάτων για ασφαλισμένους που διέκοψαν τη θεραπεία τους με οδοντίατρο (παραγγελία υλικών Νο 11) (Σελ. 223)

8.13 Πόρισμα επιτροπής δευτεροβάθμιας περίθαλψης (Σελ. 224)

8.14 Πόρισμα επιτροπής κανονισμού υγείας (Σελ. 231)