ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 36/25-7-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για τη συνάντηση με τον ΕΟΠΥΥ (Δ/Υ)

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για τη συγχαρητήρια επιστολή της ΟΑΤΥΕ (συν. 1 αρ. πρωτ. 11055/16-7-2018)

2.3 Ενημέρωση για έναρξη ασφαλιστικής ικανότητας νέων ασφαλισμένων (συν. 2 αρ. πρωτ. 521/24-7-2018)

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

3.1 Αίτηση εταιρείας για ρύθμιση των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές και ποσοστό 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών του Ν.4498/2017 βάσει του Ν.4152/2013-πάγια ρύθμιση (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του Ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα) (συν. 3 αρ. πρωτ. 493/24-7-2018)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 4 αρ. πρωτ. 495/24-7-2018)

4.2 Ειδικά Βοηθήματα (συν. 5 αρ. πρωτ. 496/24-7-2018)

4.3 Εγκρίσεις / Αιτιολογημένες(συν. 6 αρ. πρωτ. 501/24-7-2018)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές (συν. 7 αρ. πρωτ. 503/24-7-2018)

5.2 Αιτήσεις για απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 8 αρ. πρωτ. 505/24-7-2018)

5.3 Αιτήσεις για καταβολή εγκεκριμένου ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 9 αρ. πρωτ. 507/24-7-2018)

5.4 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα:

Συνέχιση ασφάλισης ενήλικου τέκνου με εισφορά (συν. 10 αρ. πρωτ. 509/24-7-2018)

Συνέχιση ασφάλισης ενηλικού τέκνου λόγω αναπηρίας (συν. 11 αρ. πρωτ. 510/24-7-2018)

5.5 Παράταση δικαιώματος περίθαλψης εντός του ΕΔΟΕΑΠ ανηλίκου τέκνου προς υιοθεσία (συν. 12 αρ. πρωτ. 513/24-7-2018)

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 16-7-2018 έως και 22-7-2018 (συν. 13 αρ. πρωτ. 516/24-7-2018)

6.2 Μηνιαία επενδυτική αναφορά μηνός Ιουνίου 2018 (συν. 14 αρ. πρωτ. 11092/17-7-2018)

6.3 Ενημέρωση σχετικά με πάγιο εξοπλισμό των απερχομένων μελών ΔΣ (συν. 15 αρ. πρωτ. 518/24-7-2018)

6.4 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία αποκομιδής επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων (συν. 16 αρ. πρωτ. 517/24-7-2018)

6.5 Πόρισμα Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης (συν. 17 αρ. πρωτ. 163/28-2-2018)

6.6 Πόρισμα Επιτροπής Κανονισμού Υγείας (συν. 18 αρ. πρωτ. 101/2-2-2018)

6.7 Καταβολή αποζημίωσης στα δύο μέλη για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν. 19 αρ. πρωτ. 514/24-7-2018)

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Μαΐου 2018 (συν. 20 αρ. πρωτ. 515/24-7-2018)

Συμπληρωματικά Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  • Ενημέρωση για λήψη ηλεκτρονικού μηνύματος από την ΕΛΣΤΑΤ (συν. 21 αρ. πρωτ. 519/24-7-2018)
  • Ενημέρωση κοινοποίησης αιτήσεων ακυρώσεως και αιτήσεων αναστολής της Υ.Α. περί έγκρισης του Κανονισμού Εσόδων του ΕΔΟΕΑΠ (συν. 23 αρ. πρωτ. 522/24-7-2018)
  • Έγκριση λίστας τιμολογίων προμηθευτών 13/4/2018-9/7/2018 (συν. 22 αρ. πρωτ. 520/24-7-2018)