ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 37/1-8-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για τις διαπραγματεύσεις με τον ΕΟΠΥΥ (Δ/Υ)

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με κάλυψη νέων μελών (Δ/Υ)

2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. για μήνυμα συμπαράστασης από την ΑΙΜ για τις πυρκαγιές στην Αττική (συν.1 αρ. πρωτ. 11.680/27-7-2018)

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. για ανοιχτή αγκαλιά από το ΤΥΠΕΤ για τους πυρόπληκτους (συν.2 αρ. πρωτ. 11.589/26-7-2018)

2.5 Ενημέρωση Δ.Σ. επί των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης από το Υπουργείο Εργασίας (συν.3  αρ. πρωτ. 11.741/30-7-2018)

Θέμα 3ο:    Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

3.1 Καταλογισμός ληξιπρόθεσμης οφειλής 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών σε εταιρείες

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 5 αρ. πρωτ. 551/30-7-2018)

4.2 Περίθαλψη εξωτερικού (συν.6 αρ. πρωτ. 552/30-7-2018)

4.3 Εγκρίσεις / Αιτιολογημένες (συν.7 αρ. πρωτ. 553/30-7-2018)

4.4 Εισήγηση σχετικά με αξιολόγηση ελέγχου τιμολογίων διαγνωστικών εξετάσεων διαγνωστικών κέντρων (συν. 8 αρ. πρωτ. 554/30-7-2018)

4. 5 Εισήγηση σχετικά με χορήγηση παροχών ασφαλισμένων –πορίσματα επίτροπων –διασύνδεση ΕΟΠΥΥ (συν. 9 αρ. πρωτ. 555/31-7-2018 & 101/2-2-2018 & 163/28-2-2018)

4.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.10 αρ. πρωτ. 528/27-7-2018)

 Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Mεταβολές (συν. 11   αρ. πρωτ. 539/30-7-2018)

5.2  Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης(συν. 12  αρ. πρωτ. 540/30-7-2018)

5.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν. 13 αρ. πρωτ. 541/30-7-2018)

5.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης(συν.14  αρ. πρωτ. 542/30-7-2018)

5.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης(συν. 15  αρ. πρωτ. 543/30-7-2018)

5.6 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας (συν. 16  αρ. πρωτ. 544/30-7-2018)

5.7 Αίτηση εξαίρεσης μείωσης 8% από την επικουρική σύνταξη λόγω αναπηρίας (συν. 17  αρ. πρωτ. 545/30-7-2018)

5.8 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν. 18  αρ. πρωτ. 546/30-7-2018)

5.9 Αίτηση διακανονισμού οφειλής λόγω αναστολής ασφάλισης(συν.19  αρ. πρωτ. 547/30-7-2018)

5.10 Αίτηση διακανονισμού εισφοράς  ασθένειας λόγω οφειλών (συν. 20  αρ. πρωτ. 548/30-7-2018)

5.11 Αναστολή κλάδου ασθενείας και υπαγωγή στην ασφάλιση συζύγου για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη (συν. 21  αρ. πρωτ. 549/30-7-2018)

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 23-7-2018 έως και 29-7-2018 (συν. 22  αρ. πρωτ. 537/30-7-2018)

6.2 Εισήγηση σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν. 23 αρ. πρωτ. 556/31-7-2018)

6.3 Σχετικά με συγκρότηση επιτροπής για προσφορές κινητής τηλεφωνίας (συν.24 αρ. πρωτ. 538/30-7-2018)

6.4 Σχετικά με τη λήξη σύμβασης  ιατρού οφθαλμιάτρου (συν. 25 αρ. πρωτ. 527/27-7-2018)

6.5 Σχετικά με τη λήξη σύμβασης  ελεγκτή ιατρού  (συν.26  αρ. πρωτ. 526/27-7-2018)

6.6 Σχετικά με τη λήξη σύμβασης  ιατρού παθολόγου (συν.27  αρ. πρωτ. 525/27-7-2018)

6.7 Σχετικά με τη λήξη σύμβασης  ιατρού παθολόγου (συν.28  αρ. πρωτ. 524/27-7-2018)

6.8 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης της Τομεάρχη Ασφάλισης και Επικοινωνίας (συν.29  αρ. πρωτ. 550/30-7-2018)

6.9 Σχετικά με τη σύμβαση τεχνικής υποστήριξης  εξωτερικού συνεργάτη (συν. 30 αρ. πρωτ. 558/31-7-2018)

6.10 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης με εταιρεία λογισμικού (συν.31  αρ. πρωτ. 557/31-7-2018)

6.11 Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση σε εταιρεία αναλογιστικής μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4498/2017. (συν.32 αρ. πρωτ. 561/31-7-2018)

6.12 Εισήγηση για τον διαγωνισμό για GDPR (συν.33 αρ. πρωτ. 559/31-7-2018)