ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 41/5-9-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ημερολόγιο δικασίμων Σεπτέμβριος 2018 (συν.1  αρ. πρωτ. 649/3-9-2018)

2.2 Ενημέρωση για δικόγραφα ενώπιον του ΣτΕ (συν.2 αρ. πρωτ. 656/4-9-2018)

2.3 Αποστολή οικονομικών καταστάσεων 2017 στην ΕΛΣΤΑΤ(συν.3 αρ. πρωτ. 272/4-9-2018)

2.4 Ενίσχυση Τομέα Διοικητικού Λειτουργίας Υπηρεσιών και Οικονομικού (συν.4 αρ. πρωτ. 657/4-9-2018)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.5 αρ. πρωτ. 654/3-9-2018)

3.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.6 αρ. πρωτ. 653/3-9-2018)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Mεταβολές (συν.7αρ. πρωτ. 650/3-9-2018)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.8 αρ. πρωτ. 651/3-9-2018 )

4.3 Αναπροσαρμογή επικουρικής σύνταξης λόγω προσθήκης τμήματος (συν.9αρ. πρωτ. 652/3-9-2018 )

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 (συν.10 αρ. πρωτ. 662/4-9-2018)

5.2 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 27-8-2018 έως και 2-9-2018 (συν.11  αρ. πρωτ.655/3-9-2018)

5.3 Προγραμματισμένη νοσηλεία νέων ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ σε δημόσια νοσοκομεία (συν.12 αρ. πρωτ. 660/4-9-2018)

5.4 Προτάσεις για επίλυση θεμάτων που ανέκυψαν με το ΣΗΣ διαγνωστικών εξετάσεων (συν.13 αρ. πρωτ. 663/4-9-2018 )

5.5 Ετήσια έκθεση της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ. (συν.14 αρ. πρωτ. 609/28-8-2018)

5.6 Πρόσληψη Ψυχολόγου, Τεχνολόγου – Ακτινολόγου. (συν. 15 αρ. πρωτ.658/4-9-2018 )

5.7 Πρόσληψη παθολόγων (συν. 16 αρ. πρωτ.661 /4-9-2018)

5.8 Σύσταση επιτροπής για την παραλαβή των υπολογιστών από εταιρεία (συν.17 αρ. πρωτ.659/4-9-2018)