ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης με αριθμό 42/12-9-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) (συν.1 αρ. πρωτ. 684- 11/9/2018 ) &(συν.2 αρ. πρωτ. 685-11/9/2018 )

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Αιτήσεις ασφαλίστρων λόγω ανεργίας(συν.3 αρ. πρωτ. 680/11-9-2018 )

4.2 Τροποποίηση ημερομηνίας έναρξης καταβολής εισφοράς ασθενείας λόγω τροποποίησης χρόνου επιδότησης από τον ΕΦΚΑ (ΤΣΠΕΑΘ) (συν.4 αρ. πρωτ. 681/11-9-2018)

Θέμα 5ο:     Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 (Εισηγητές: Προέδρος & Ταμίας Δ.Σ., Υπεύθυνος: Διευθύντρια (συν.5 αρ. πρωτ.662/4-9-2018) & (συν.6 αρ. πρωτ.672/7-9-2018)

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με χορήγηση δόσης εφάπαξ (συν.7 αρ. πρωτ. 686/11-9-2018)

6.2 Σχετικά με πρόσληψη ενδοκρινολόγου και ελεγκτών ιατρών (συν.8 αρ. πρωτ.682/11-9-2018)

6.3 Σχετικά με πρόσληψη παιδοψυχιάτρου (συν.9 αρ. πρωτ. 683/11-9-2018)

6.4 Σχετικά με έγκριση χορήγησης φαρμάκου (συν.10 αρ. πρωτ. 687/11-9-2018)