ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 43/20-9-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση για την συνάντηση με την ΕΛΣΤΑΤ-EUROSTAT (Δ/Y)

2.2 Σχετικά με πρόσκληση στην πρώτη τακτική συνέλευση της ΠΟΕΣΥ ((συν.1 αρ. πρωτ.13381/19-9-2018)

2.3 Σχετικά με την επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018 (συν.2 αρ. πρωτ.702/14-9-2018)

2.4 Ενημέρωση για την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ (συν.3 αρ. πρωτ.693/12-9-2018)

2.5 Ενημερωτικό σημείωμα για την επενδυτική πολιτική του Οργανισμού(συν.4 αρ. πρωτ.728/19-9-2018)

2.6 Ενημέρωση για ένδικες αξιώσεις ιδιωτικών νοσηλευτηρίων κατά του ΕΔΟΕΑΠ (συν.5 αρ. πρωτ. 727/19-9-2018)

2.7 Ενημέρωση για έκδοση Υπουργικής Αποφάσεως για την ανάθεση στο ΚΕΑΟ των απαιτήσεων του Οργανισμού (συν.6 αρ. πρωτ. 13361/18-9-2018)

2.8 Ενημέρωση για την επιστολή του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (συν.7 αρ. πρωτ.13079 /19-9-2018)

2.9 Ενημέρωση για την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (συν.8 αρ. πρωτ.13288 /17-9-2018)

 Θέμα 3ο:    Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) (συν.9 αρ. πρωτ. 731 /19-9-2018)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αρ. πρωτ. 716/18-9-2018)

4.2 Περίθαλψη εξωτερικού ΤΥΠ Αθηνών (συν11 αρ. πρωτ.717/18-9-2018)

4.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.12 αρ. πρωτ. 725/18-9-2018)

4.4 Σχετικά με έγκριση χορήγησης φαρμάκου σε ασφαλισμένο (συν.13 αρ. πρωτ. 732/19-9-2018)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Mεταβολές (συν.14 αρ. πρωτ.734/19-9-2018)

5.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου(συν.15 αρ. πρωτ.735/19-9-2018)

5.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης(συν.16 αρ. πρωτ.736/19-9-2018)

5.4 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικ. ενίσχυσης(συν.17 αρ. πρωτ.737/19-9-2018)

5.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης(συν.18 αρ. πρωτ.739/19-9-2018)

5.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης(συν.19 αρ. πρωτ.738/19-9-2018)

5.7 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης(συν.20 αρ. πρωτ.740/19-9-2018)

5.8 Προϋποθέσεις χορήγησης προσωρινής επικουρικής σύνταξης από τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.21 αρ. πρωτ.741/19-9-2018)

5.9 Έναρξη ασφαλιστικής ικανότητας νεογέννητων τέκνων(συν.22 αρ. πρωτ.742/19-9-2018)

Θέμα 6ο: Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2017 και Επιδόματος Ισολογισμού (Εισηγητής : Πρόεδρος και Ταμίας Δ.Σ., Υπεύθυνος: Διευθύντρια) (συν. 23 αρ. πρωτ.743/19-9-2018)

Θέμα 7ο: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (Εισηγητής : Διευθύντρια  Υπεύθυνος: Διευθύντρια) (συν.24  αρ. πρωτ.383/8-6-2018)

Θέμα 8ο:     Διάφορα Θέματα

8.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 10-9-2018 έως και 16-9-2018 (συν.25 αρ. πρωτ.715/18-9-2018)

8.2 Σχετικά με άμεση επίλυση μικροπροβλημάτων –υδραυλικά, ηλεκτρικά (Εισηγητής : Εκτελεστικός Γραμματέας) (συν.26 αρ. πρωτ.726/19-9-2018)

8.3 Σχετικά με διαδικασία υπερωριών εργαζομένων (συν.27 αρ. πρωτ.747/19-9-2018)

8.4 Σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (Δ/Υ)

8.5 Σχετικά με προσδιορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης (συν.28 αρ. πρωτ.745/19-9-2018)

8.6 Σχετικά με τη λήξη σύμβασης υπαλλήλου (συν. 29 αρ. πρωτ.701/14-9-2018)

8.7 Σχετικά με τη λήξη σύμβασης υπαλλήλου (συν.30 αρ. πρωτ.700/14-9-2018)

8.8 Σχετικά με χορήγηση προκαταβολής υπαλλήλου (συν.31 αρ. πρωτ.696/13-9-2018)

8.9 Σχετικά με λήξη σύμβασης τεχνολόγου-ακτινολόγου (συν.32 αρ. πρωτ.691/12-9-2018)

8.10 Σχετικά με πρόσκληση ψυχολόγου για τη σύναψη σύμβασης με τον Οργανισμό και με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ραδιολόγου Ακτινολόγου (συν.33 αρ. πρωτ.744/19-9-2018)

8.11 Σχετικά με αίτηση ασφαλίστρων λόγω ανεργίας (αναβληθέν από τη ΣΔΣ 42/12-9-2018) (συν.34 αρ. πρωτ.746/19-9-2018)