ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 44/26-9-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Πρόσκληση στην πρώτη τακτική συνέλευση  της ΠΟΕΣΥ (συν.1 αριθ. πρωτ.13381/19-9-2018)

2.2 Επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018 (συν.2 αριθ. πρωτ.702/14-9-2018)

2.3 Ενημέρωση για την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ (συν.3 αριθ. πρωτ.693/12-9-2018)

2.4 Ενημερωτικό σημείωμα για την επενδυτική πολιτική του Οργανισμού(συν.4 αριθ. πρωτ.728/19-9-2018)

2.5 Ενημέρωση για ένδικες αξιώσεις ιδιωτικών νοσηλευτηρίων κατά του ΕΔΟΕΑΠ (συν.5 αριθ. πρωτ. 727/19-9-2018)

2.6 Ενημέρωση για έκδοση Υπουργικής Αποφάσεως για την ανάθεση στο ΚΕΑΟ των απαιτήσεων του Οργανισμού (συν.6 αριθ. πρωτ. 13361/18-9-2018)

2.7 Ενημέρωση για την επιστολή του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (συν.7 αριθ. πρωτ.13079 /19-9-2018)

2.8 Ενημέρωση για την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (συν.8 αριθ. πρωτ.13288 /17-9-2018)

2.8 Πρόσκληση του Πανελλήνιου Συνδέσμου αθλητικών συντακτών (συν.9 αριθ. πρωτ.13135/12-9-2018)

2.9 Ενημέρωση για συνεδρίαση εξελεγκτικής επιτροπής για το Α’ τρίμηνο 2018 (24/9-28/9/2018) (συν.10 αριθ. πρωτ.758/24-9-2018)

2.10 Ενημέρωση για ΕΛΣΤΑΤ-EUROSTAT και Δάνειο ΕΦΚΑ (Δ/Υ)

2.11 Σύσταση και οργάνωση Γραφείου Τύπου (συν.11 αριθ. πρωτ.772/25-9-2018)

2.12 Επιστολή κ. Καρούτζου (συν.12 αριθ. πρωτ.754/24-9-2018)

2.13 Επιστολή κας Αντωνιάδου (συν.13 αριθ. πρωτ.755/24-9-2018)

Θέμα 3ο:    Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) (συν.14 αρ. πρωτ. 757 /24-9-2018)

Θεμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.15 αριθ. πρωτ. 770/25-9-2018)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.16 αριθ. πρωτ. 759/25-9-2018)

4.3 Έγκριση χορήγησης φαρμάκων (συν.17 αριθ. πρωτ. 771/25-9-2018)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Mεταβολές (συν.18 αριθ. πρωτ. 761/25-9-2018)

5.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης  λόγω θανάτου (συν.19 αριθ. πρωτ. 762/25-9-2018)

5.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.20 αριθ. πρωτ. 763/25-9-2018)

5.4 Αίτηση απονομής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.21 αριθ. πρωτ. 764/25-9-2018)

5.5 Αίτηση εξαίρεσης από τη μείωση  8%, λόγω αναπηρίας  (συν.22 αριθ. πρωτ. 765/25-9-2018)

5.6 Αίτηση συνταξιοδότησης με τις διατάξεις του ν. 612/1997 (συν.23 αριθ. πρωτ.766 /25-9-2018)

5.7 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την κατ’ εξαίρεση ασφάλιση μετά τον         Ν. 4498/2017 και το νέο Καταστατικό (συν.24 αριθ. πρωτ. 767/25-9-2018)

5.8 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την προαιρετική ασφάλιση  μετά τον          Ν. 4498/2017 και το νέο Καταστατικό (συν.25 αριθ. πρωτ. 768/25-9-2018)

5.9 Αίτηση υπαγωγής στην ασφάλιση ανάδοχου τέκνου (συν.26 αριθ. πρωτ. 769/25-9-2018)

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 17-9-2018 έως και 23-9-2018 (συν.27 αρ. πρωτ.756/24-9-2018)

6.2 Άμεση επίλυση μικροπροβλημάτων –υδραυλικά, ηλεκτρικά (Εισηγητής : Εκτελεστικός Γραμματέας) (συν28. αρ. πρωτ.726/19-9-2018)

6.3 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (Δ/Υ)

6.4 Χορήγηση προκαταβολής υπαλλήλου (συν.29 αρ. πρωτ.749/20-9-2018)