ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 45/3-10-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:    Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) (συν.1 αριθμ. πρωτ. 793/2-10-2018) & (συν.2/ αριθμ. πρωτ. 794/2-10-2018)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.3 αριθ. πρωτ.795/2-10-2018)

3.2 Περίθαλψη εξωτερικού(συν.4 αριθ. πρωτ.796/2-10-2018)

3.3 Ειδικά Βοηθήματα (συν.5 αριθ. πρωτ.797/2-10-2018)

3.4 Έκδοση ετεροχρονισμένου εισιτηρίου προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν” (συν.6 αριθ. πρωτ. 798/2-10-2018)

3.5 Έκδοση ετεροχρονισμένου εισιτηρίου προς το Νοσοκομείο “ΛΑΙΚΟ” (συν.7 αριθ. πρωτ. 799/2-10-2018)

3.6 Κάλυψη συστήματος συνεχούς καταγραφής σακχάρου και αναλωσίμων διαβήτη (συν.8 αριθ. πρωτ. 800/2-10-2018)

3.7 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT(συν.9 αριθ. πρωτ. 801/2-10-2018)

3.8 Κάλυψη συστήματος συνεχούς καταγραφής σακχάρου και αναλωσίμων διαβήτη (συν.10 αριθ. πρωτ.803 /2-10-2018)

3.9 Έγκριση φαρμάκων ακοστολόγητων εξετάσεων (συν.11 αριθ. πρωτ. 804/2-10-2018)

3.10 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.12 αριθ. πρωτ. 805/2-10-2018)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Mεταβολές (συν.13 αριθ. πρωτ. 806/2-10-2018)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου(συν.14 αριθ. πρωτ. 807/2-10-2018)

4.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης(συν.15 αριθ. πρωτ. 808/2-10-2018)

4.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης(συν.16 αριθ. πρωτ.809/2-10-2018)

4.5 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (συν.17 αριθ. πρωτ.810/2-10-2018)

4.6 Αίτηση υπαγωγής γονέα στη μερίδα ασφαλισμένου τέκνου (συν.18 αριθ. πρωτ.811/2-10-2018)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 24-9-2018 έως και 30-9-2018 (συν.19 αρ. πρωτ.812/2-10-2018)

5.2 Έγκριση λίστας τιμολογίων προμηθευτών (συν. αρ. πρωτ. /2-10-2018) (συν.20 αρ. πρωτ.813/2-10-2018)

5.3 Λήξη σύμβασης με εταιρεία αποκομιδής επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (συν.21 αρ. πρωτ.814 /2-10-2018)

5.4 Έγκριση δαπανών Γενικής Συνέλευσης (συν.22 αρ. πρωτ. 815/2-10-2018)

5.5 Παράταση υποβολής ΑΚΑ-ΑΚΕ χρονικού διαστήματος 1/12/2017 έως 31/3/2018 (συν.23 αρ. πρωτ.825 /2-10-2018)

5.6 Εισήγηση για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού κινητής τηλεφωνίας (συν.24 αρ. πρωτ. 817/2-10-2018)

5.7 Εισήγηση για την τροποποίηση απόφασης σύστασης επιτροπής για την παραλαβή έργου από εταιρεία (συν.25 αρ. πρωτ. 818/2-10-2018)

5.8 Ανανέωση σύμβασης ιατρού ακτινολόγου (συν.26 αρ. πρωτ. 819/2-10-2018)

5.9 Εισήγηση για την παραγγελία αναλωσίμων από εταιρεία (συν.27 αρ. πρωτ. 821/2-10-2018)

5.10 Πρόσκληση σε εταιρεία για την παρουσίαση πρότασής για το οργανόγραμμα του Οργανισμού Δ/Υ

5.11 Ενημέρωση για συνεργασία με ΕΤΕ (συν.28 αρ. πρωτ. 13800/28-9-2018)

5.12 Παράδοση της Αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου χρήσης 1.1.2017-31.12.2017 από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών (συν.29 αρ. πρωτ. 778/27-9-2018)

5.13 Έγκριση προκαταβολής δικαστικού ενσήμου(συν.30 αρ. πρωτ. 820/2-10-2018)

 Θέμα 6Ο: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 (Εισηγητής: Διευθύντρια, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού & Προϊστάμενος Λογιστηρίου) (συν.31 αρ. πρωτ. 822/2-10-2018)

 Θέμα 7ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

7.1 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Οκτωβρίου 2018(συν.32 αριθ. πρωτ.823/2-10-2018)

7.2 Απολογισμός Δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2018(συν.33 αριθ. πρωτ.824/2-10-2018)

7.3 Ενημέρωση για την απόφαση της επιτροπής αναστολών του ΣτΕ για την αίτηση αναστολής εταιρείας (συν.34 αριθ. πρωτ.776/27-9-2018)

7.4 Επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018 (συν.35 αριθ. πρωτ.702/14-9-2018)

7.5 Επιστολή κ. Καρούτζου (συν.36 αριθ. πρωτ.754/24-9-2018) και επιστολές κ. Σταθάτου (συν.37 αριθ. πρωτ.779/27-9-2018) & (συν38 αριθ. πρωτ.760/25-9-2018)

7.6 Επιστολή κας Αντωνιάδου (συν.39 αριθ. πρωτ.755/24-9-2018)