ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού Υγείας ΕΔΟΕΑΠ ο οποίος διέπει τη λειτουργία του Τομέα Υγείας και Περίθαλψης (ΤΥΠ),  αποτελεί καθήκον και υποχρέωση όλων των ασφαλισμένων. Στο Άρθρο 7  του Κανονισμού Υγείας ορίζονται οι διατάξεις σχετικά με τη Νοσοκομειακή Περίθαλψη και ειδικότερα για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εισαγωγής σε Νοσοκομείο καθώς και για τις επείγουσες περιπτώσεις.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, κρίνεται σκόπιμο για την έκδοση εισιτηρίων έκτακτης ή προγραμματισμένης νοσηλείας σε ιδιωτικά  θεραπευτήρια , να επισημάνουμε τα εξής:

Για έκτακτες νοσηλείες, απαιτείται ενημέρωση του ΕΔΟΕΑΠ, από τον ασφαλισμένο ή συγγενή του, έως και δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία εισαγωγής.

Για προγραμματισμένες νοσηλείες απαιτείται έκδοση εισιτηρίου, υποχρεωτικά πριν την εισαγωγή του ασθενούς, εκτός των περιπτώσεων καισαρικής τομής.

Από 1/1/2019   δεν θα εγκρίνεται καμία νοσηλεία ,ούτε θα γίνεται εκ των υστέρων έκδοση εισιτηρίου, για την οποία δεν έχει ακολουθηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία .

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ