ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

ΑΘΗΝΑ, 21/1/2019

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης στον ΕΔΟΕΑΠ των μελών ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ και ΕΠΗΕΘ (τέσσερις ιδρυτικές Ενώσεις ΕΔΟΕΑΠ) που εργάζονται σε εταιρείες παραγωγής, διακίνησης, επεξεργασίας, διαμόρφωσης και μετάδοσης από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, σε γραφεία Τύπου εταιρειών που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους είτε με σχέση μισθωτής εργασίας είτε με απασχόληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 Ν. 4387/2016 .

Για τη συνέχιση υπαγωγής τους στην ασφάλιση  του ΕΔΟΕΑΠ απαιτείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

  1. Να  διατηρούν την ιδιότητα μέλους της Ένωσης
  2. Να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ή απασχόληση σε μέχρι δύο εργοδότες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 Ν. 4387/2016 (στοιχείο που προκύπτει από την προσκόμιση σύμβασης εργασίας ή έργου, με περιγραφή αντικειμένου απασχόλησης)
  3. Να αμείβονται  σύμφωνα  με την εκάστοτε ισχύουσα ΣΣΕ
  4. Να είναι εργαζόμενοι με σκοπό το παραγόμενο αποτέλεσμα να έχει ενημερωτικό ή ψυχαγωγικό περιεχόμενο (παραγωγή, διακίνηση, επεξεργασία, διαμόρφωση και μετάδοση από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ή Ψυχαγωγία).

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους και να ζητούν διευκρινίσεις από τον Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας του ΕΔΟΕΑΠ τηλ.: 210 7264700 – επιλογή 2-3.

Στην ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ (ενότητα Εγκύκλιοι ΑΚΑ –ΑΚΕ)  έχουν αναρτηθεί όλες οι οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία απογραφής των εργοδοτών και την υποβολή Αναλυτικών Καταστάσεων Αποδοχών, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υπαγωγή στην ασφάλιση των προαναφερομένων προσώπων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ