Δελτία Τύπου

Δωρεάν μαστογραφία και τεστ Παπ από τον ΕΔΟΕΑΠ και το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δωρεάν μαστογραφία

και τεστ Παπ

από τον ΕΔΟΕΑΠ και το Ελληνικό  Ίδρυμα Ογκολογίας

Δωρεάν μαστογραφία και τεστ Παπ μπορούν να κάνουν όλες οι ασφαλισμένες του ΕΔΟΕΑΠ στο Ελληνικό  Ίδρυμα Ογκολογίας. Η δωρεάν πρόσβαση, σε αυτές τις αναγκαίες και σωτήριες ετήσιες εξετάσεις για κάθε γυναίκα, αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Οργανισμού με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας.

Το Ελληνικό  Ίδρυμα Ογκολογίας (EIO) είναι ΝΠΙΔ κοινωφελούς χαρακτήρα, με σκοπό την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των κακοήθων όγκων και την εν γένει προαγωγή της ογκολογίας,  έχει στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας, με αποτέλεσμα την μείωση της θνησιμότητας.

Οι ασφαλισμένες του ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να απευθύνονται στο ΕΙΟ από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:30 έως 15:00) τηλεφωνικά 2103620831–2.

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεών του, το ΕΙΟ διοργανώνει την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, α’ όροφος, ώρα 17.00), ιατρική εκδήλωση με θέμα «Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας  – Όλα όσα πρέπει να ξέρω».