ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Μάρτιος 2019

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στα 46,15 ευρώ (από 41,61) επανακαθορίζεται το ποσό της εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας και στα 23,08 ευρώ (από 20,81) της μειωμένης εισφοράς, μετά τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ (μεικτά). Τα νέα ασφάλιστρα ανεργίας ισχύουν από 1/2/2019.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αριθμ. οικ. 4241/127/30-1-2019,ΦΕΚ Β΄173) ο νέος νόμιμος κατώτατος μισθός ορίζεται στα 650 ευρώ και το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ, εναρμονιζόμενο, αποφάσισε την αναπροσαρμογή του ποσού της εισφοράς ασθενείας.

Σχετικά με τον έλεγχο μειωμένου ασφαλίστρου ασθενείας λόγω ανεργίας για ασφαλισμένους που στερούνται επαρκών πόρων, υπενθυμίζουμε ότι το εισοδηματικό όριο του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος, που έχει τεθεί,  ανέρχεται  στις 14.000 ευρώ. Με απόφαση ΔΣ, για αιτήσεις που υποβάλλονται από 1/1/2018 και εφεξής, δεν λαμβάνονται υπόψη τα τεκμαρτά εισοδήματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι η εξόφληση των οφειλών στον ΕΔΟΕΑΠ πραγματοποιείται  υποχρεωτικά με τη χρήση ταυτότητας οφειλής.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ